Komisija in Evropski investicijski sklad uvajata novo jamstveno shemo

/
Evropska komisija in Evropski investicijski sklad (EIS) sta uvedla jamstveno pobudo za podporo malim in srednjim podjetjem v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih prek finančnih institucij v vrednosti 121 milijonov evrov. Poziv za prijavo interesa bo objavljen julija.

Guarantee initiativeOsrednja naloga Evropskega investicijskega sklada (EIS) je podpiranje evropskih mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) z olajšanjem dostopa do financiranja.
Pobuda EIS-u omogoča brezplačno zagotavljanje jamstev in posrednih osebnih jamstev izbranim finančnim posrednikom, da bodo lahko podjetnikom na kulturnih in ustvarjalnih področjih ponudili več posojil.

Poslovne banke in banke, ki poslujejo na drobno, spodbujevalne banke in drugi finančni posredniki, ki bodo izkoristili jamstvo v vrednosti 121 milijonov EUR, bodo podprli več kot deset tisoč MSP z najrazličnejših področij: od avdiovizualnega področja (vključno s filmom, televizijo, animacijo, videoigrami in večpredstavnostnimi vsebinami) do festivalov, glasbe, literature, arhitekture, arhivov, knjižnic in muzejev, umetnostnih obrti, kulturne dediščine, oblikovanja, uprizoritvenih umetnosti, založništva, radia in vizualnih umetnosti.

Evropski investicijski sklad bo za finančne posrednike (banke) v mesecu juliju objavil poziv za prijavo interesa, na podlagi katerega bo mogoče skleniti sporazume med EIS in izbranimi finančnimi posredniki.

Ko bodo portfelji finančnih posrednikov oblikovani in lansirani (predvidoma do konca leta 2016), bodo mala in srednja podjetja (oz. organizacije) s področja kulturnih in ustvarjalnih sektorjev lahko zaprosila za posojilo.

Jamstvena shema je del medsektorskega sklopa v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Informacije o shemi najdete tudi na spletni strani Evropske komisije.

Več o pobudi najdete tukaj odgovori na najpogostejša vprašanja pa se nahajajo tu.