Novice

Evropska mreža NETA vabi nove člane

K vključitvi v mrežo vabljene organizacije, gledališča in festivali.

Kultura · 16. marca 2015

Nova evropska teatrska akcija, ki so jo leta 2005 ustanovili sedanji in nekdanji ministri za kulturo ter direktorji gledališč in festivalov, vabi nove člane. Mreža NETA trenutno šteje 67 gledališč in festivalov iz 19 evropskih držav, tudi pet članov iz Slovenije.
NETA v svojem programu za obdobje 2014—2017, ki je sofinanciran v okviru programa Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura), odpira veliko možnosti za mednarodne projekte na področju kulture in uprizoritvenih umetnosti kot tudi strokovna izobraževanja, mreženje in predvsem učinkovit nastop na evropski ravni. Dejavnosti mreže NETA obsegajo produkcijo mednarodnih projektov, izmenjavo predstav in umetnikov, festivalske aktivnosti, koprodukcijo, mednarodno komunikacijo in ustanovitev televizije NETA Art TV.

K vključitvi v mrežo vabijo organizacije, gledališča in festivale. V letu 2015 imajo načrtovane naslednje glavne dejavnosti:

  • Razvoj in promocija NETA Art TV
  • Razvoj Raziskovalnega instituta NETA
  • Mednarodni NETA-festival v Bukarešti (28. 8.–5. 9. 2015), Romunija
  • NETA festivalski programi v Makedoniji, Bolgariji in Sloveniji
  • Ustanovitev in razvoj mednarodnega gledališkega ansambla NETA
  • Promocija NETA-mreže in njenih članov v EU
  • Ustanovitev dveh podružnic – v Bitoli (MK) in Bruslju (BE)

Eden od ciljev je tudi pridobitev novih članov, še posebeno domačih, in ponujanje možnosti za sodelovanje, vključevanje v program, obenem pa bodo veseli tudi novih predlogov, projektov.

Za dodatne informacije o članstvu kontaktirajte mrežo: info@neta-network.org.

Več informacij o mreži: CED Slovenia