Novice

COVID-19 razpisne prilagoditve za MEDIA razvoj posameznih projektov

Zaradi izbruha COVID-19 lahko filmski producenti uveljavijo določene prilagoditve pri dokazovanju upravičenosti prijave na razpis MEDIA – Podpora za razvoj vsebin posameznih filmskih projektov (EACEA 17/2019, rok 12. maj 2020).

Iz Izvajalske agencije EACEA so nam sporočili, da lahko prijavitelji na razpis Ustvarjalna Evropa MEDIA – Podpora za razvoj vsebin posameznih filmskih projektov (EACEA 17/2019 – 2. rok: 12. maj 2020 ob 17.00), zaradi izbruha COVID-19, uveljavijo določene prilagoditve pri dokazovanju upravičenosti prijave.

Eden izmed kriterijev upravičenosti je dokazilo o predhodnih dosežkih na področju AV produkcije vsaj enega upravičenega AV dela (ki ustreza pogojem prijave) v zadnjih petih letih in njegove nedavne mednarodne komercialne distribucije v zadnjih dveh letih (oziroma od 1. 1. 2017 do dneva prijave) v vsaj eni tuji državi.

V primeru, da je bila mednarodna komercialna distribucija vašega predhodnega (referenčnega) AV dela načrtovana v času izbruha koronavirusa in je zaradi trenutne situacije preklicana/prestavljena, za to pa imate ustrezna dokazila, jih priložite prijavi. Ocenjevalna komisija bo dokazila preverila in ocenila njihovo usklajenost z merili za upravičeno prijavo (za več glej razpisne pogoje).

Priporočamo branje:
– Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo.
– Slovenski minister za kulturo sodeloval na neformalni videokonferenci (glej splet MK).
– Kako se ukrepov za obvladovanje posledic pandemije koronavirusa na področju kulture lotevajo evropske države?
– Slovenski izvajalci projektov Ustvarjalna Evropa predlagajo 4 sklope ukrepov za premostitev težav.
– Koronavirus in posledice za filmsko industrijo.