Novice

Zelene prakse v avdiovizualnem sektorju

Zbrali smo nekaj zelenih praks, poročil in priporočil, ki so vam lahko v pomoč pri trajnostnem (so)delovanju v avdiovizualnem sektorju. Kar ne pomeni, da praks ne gre prenesti na druga področja …

Zelene prakse · 30. maja 2023

Kultura ima ključno vlogo pri zelenem prehodu na področju ozaveščanja, učenja, komunikacije in izmenjave znanja ter dobre prakse. Kulturni in ustvarjalni sektorji lahko s svojo vsebino, delovanjem in izvajanjem (evropskih) projektov prispevajo spodbuditi zeleno miselnost. Organizacije, ki kandidirajo na razpisih Ustvarjalne Evrope bodo dolžne ob prijavi predložiti tudi t. i. zeleno strategijo.

Zbrali smo nekaj zelenih praks, poročil in priporočil, ki so vam lahko v pomoč pri trajnostnem (so)delovanju:

  • Evropska platforma videa na zahtevo Series Mania nudi nekaj (očitnih, a vendar koristnih) nasvetov za zmanjšanje ogljičnega odtisa.
  • Media Salles je pobuda s podporo Ustvarjalna Evropa MEDIA za spremljanje sektorja kinematografov. Ponuja niz člankov, ki predstavljajo številne dobre prakse, načine financiranja in aktivnosti v različnih državah na temo »zelenega« prikazovanja filmskih projekcij.
  • Green Charter for film festivals je pobuda mreže filmskih festivalov Moving Image-Open Border s podporo Ustvarjalne Evrope, v katero je vključen tudi festival Crossing Europe. Junija 2022 smo v Izoli gostili (so)direktorico festivala, Katharino Ridler.
  • Mednarodni festival kratkega filma Vienna Shorts je prvi festival v Avstriji, ki je prejel uradni certifikat Green Events, ki ga podeljuje avstrijsko zvezno ministrstvo za podnebne ukrepe, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo. Z znakom se je festival zavezal za dosledno upoštevanje zelenih praks na vseh nivojih izvedbe, med drugim tudi za CO2 nevtralno strežniško okolje digitalne infrastrukture festivala. Doris Bauer, direktorica festivala je bila pri nas leta 2020, ko smo se pogovarjali o povezovanju evropskih filmskih festivalov.

Uporabne zelene prakse so vključene v mesečne e-novice #CEDilke.
Oglejte si zelene zgodbe Ustvarjalna Evropa – Green Creative Europe Stories, ki se osredotočajo na dobre prakse za (bolj) trajnostno mednarodno (so)delovanje in mobilnost v kulturi.
Spremljajte aktivnosti zavoda Motovila, ki spodbuja k strukturirani izmenjavi informacij in preverjenih praks, skupnih izzivov in priložnosti za spodbujanje vključevanja trajnostnih vidikov v delovanje organizacij v kulturi.