Novice

Zavod Otok partner v MEDIA podprtem projektu filmske vzgoje!

Izvajalska agencija je objavila rezultate razpisa EACEA22/2015 – Razvoj občinstev: Otok uspešen kot partner v projektu filmske vzgoje “Action!Research”, skupaj z vodjo iz Italije ter partnerskima organizacijama iz Hrvaške in Romunije!

Rezultati · 24. junija 2016

Potem ko so Zavod za razvijanje filmske kulture Otok maja razveselile spodbudne novice o podpori podprograma MEDIA za junijsko izvedbo 12. mednarodnega festivala Kino Otok, ponovno dobre novice! Tokrat so kot partner bili uspešni v projektu za razvoj filmske vzgoje Action!Research!

MEDIA podpora v znesku 59.830 EUR bo štirim partnerjem iz Italije, Slovenije, Romunije in Hrvaške (vodja Milano Film Network v sodelovanju z Zavodom Otok, Asociaţia Cinecultura in Hrvaško filmsko zvezo) omogočila izvajanje terenske raziskave v osmih različnih razredih osnovnih šol v prihajajočem šolskem letu. Cilj je razvoj skupne metodologije za filmsko vzgojo v šolah, ki bo nato primerna za uporabo v raznolikih kulturnih kontekstih držav po Evropi.

Otroci, starši in učitelji bodo aktivno soudeleženi v procesu, ki bo vključeval tudi uporabo digitalnih tehnologij in spletne interaktivne platforme. Izbrani filmi bodo obenem prek tematik migracij spodbujali medkulturno razumevanje med štirimi partnerskimi državami. Eden od ciljev projekta, vrednega približno 100.000 EUR, je dokazati, da je lahko razvoj uspešne metode filmske vzgoje uporabno orodje tudi za krepitev vrednot medkulturnega razumevanja.

Seznam in opisi vseh podprtih projektov do na voljo na tej povezavi.

Več informacij: EACEA22/2015 – Razvoj občinstev – rezultati (rok 3. 3. 2016)