Novice

Za začetek septembra Vilenica predstavlja Latvijo

31. Mednarodni literarni festival Vilenica bo potekal med 6. in 11. septembrom 2016. Nosilni steber festivalskega dogajanja so literarni dogodki, na katerih bo letos nastopilo več kot 30 avtorjev iz Evrope, ZDA in Avstralije. S predvečeri se festivalski utrip seli po celotni Sloveniji in tudi v zamejstvo, osrednji dogodki pa potekajo na Krasu, kjer ima Vilenica svoj domicil.

Kultura · 1. septembra 2016

Festival Vilenica 2016V središču 31. Vilenice bo Latvija, ki velja za deželo pesnikov. Pod okriljem projekta Skupaj v besedi s podporo Ustvarjalne Evrope, Društvo slovenskih pisateljev v času festivala Vilenica gosti tudi dva literarna kritika iz Slovenije in Hrvaške, ki se bosta udeleževala festivalskih dogodkov, intervjuvala avtorje, pisala prispevke in poročala o dogajanju na festivalu.

Z izbrano temo Vilenica tudi letos odpira konstruktivni dialog o aktualnih literarnih, kulturnih in širših družbenih vprašanjih ter se v skladu s svojim poslanstvom zavzema za spodbujanje kulturnega pluralizma, strpnosti in neagresivnosti.

Letošnja Vilenica tematsko vstopa v novo štiriletno obdobje z naslovom Literatura in etika. Aktualna dogajanja, kot so nove oblike vojn, migracije, socialna stiska, tudi literarno vedo postavljajo pred nalogo, da preveri svoj instrumentarij za analizo etične razsežnosti literature. O etiki v literaturi bomo tako govorili tudi na letošnjem 14. Mednarodnem komparativističnem kolokviju.

Poleg pestrega literarnega programa ponuja Vilenica tudi možnost za kulturno izmenjavo med vrhunskimi slovenskimi in srednjeevropskimi avtorji ter literarnimi posredniki iz Evrope in drugih delov sveta. Festival bo gostil številne urednike, kritike, organizatorje literarnih festivalov iz Evrope ter ZDA in Kanade, ki bodo predstavili svoje aktivnosti ter mehanizme za izbor avtorjev.

Več o gostih festivala ter programu 31. Vilenice si oglejte na www.vilenica.si.