Novice

Vabilo MK za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

V torek, 20. junija 2017 je Ministrstvo za kulturo objavilo vabilo za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.

Razpisi · 21. junija 2017

Ministrstvo bo v letu 2017 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014, 2015 ali 2016 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2017 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo. Poleg tega bo sofinanciralo tudi projekte , ki so bili izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2017, če se obdobje aktivnosti projekta v letu 2017 tudi zaključi (projekt se izteče).
Vabilo ni namenjeno projektom s področja knjige, ki jih izvajajo slovenski izvajalci v okviru programa Ustvarjalna Evropa in so sofinancirani s strani Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. 

Pomembna novost: Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v letu 2017 uvaja neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2017 znaša 70.450 EUR.

Rok za prijavo in časovnica: Vloge bodo obravnavane od 27. 6. 2017 naprej, po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije. Neposredne pogodbe z upravičenimi izvajalci se bodo sklepale do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra 2017.

Več o vabilu na spletni strani Ministrstva za kulturo ali na CED Slovenija.