Novice

V SEM na razstavo »Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov.«

Slovenski etnografski muzej (SEM) v okviru projekta SWICH s podporo Ustvarjalne Evrope 30. nov. 2017 ob 18. uri na ogled postavlja eksperimentalno razstavo, ki se vsebinsko nanaša na obdobje gibanja neuvrščenih. V ospredje postavlja ljudi, zgodbe in osebne predmete, čigar poti se prepletajo med Evropo in Afriko. Na ogled do 30. apr. 2018.

Kultura · 22. novembra 2017

SEM_SWICH_Afrika

Projekt SWICHSharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage postavlja etnografske muzeje in muzeje svetovnih kultur v ospredje razprav o državljanstvu in pripadnosti sodobni Evropi. Muzeji predvsem razmišljajo o svoji vlogi, poslanstvu in razvoju ustreznih praks, s katerimi se bodo lažje odzivali na spremembe današnjega časa. Program projekta zajema šest tem, SEM pa sodeluje pri soustvarjanju dveh: ustvarjalnega dialoga in digitalnih vsebin.

Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov.
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana
Otvoritev razstave: 30. november 2017 ob 18. uri

SEM eksperimentalno razstavo Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov. snuje v okviru projektne teme »ustvarjalni dialog«, pri čemer se z enakim izzivom soočajo tudi partnerski muzeji iz Leidna, Marseillesa in Stockholma.

Eksperimentalno v kontekstu razstave SEM pomeni atraktivno vizualiziran preplet zgodb slovenskih zbiralcev afriških zbirk, ki jih hrani muzej, in zgodb slovenskih Afričanov, ki skozi video pripovedi o njihovih osebnih predmetih in zapisane osebne zgodbe prikazujejo njihove poglede na primarno povezavo z domovino, prve stike z Jugoslavijo, izobraževanje, organizacije Afričanov v Jugoslaviji in Sloveniji, poklicno udejstvovanje, identiteto, kulturno izmenjavo in sedanje povezave z domovino.

Povezovalna sestavina obeh delov razstave je gibanje neuvrščenih, torej obdobje, ki je nastalo v času hladne vojne in je na različne načine povezalo države z nevtralno politiko in nekdanje kolonizirane države. V praksi (je) to pomeni(lo), da se (je) med temi državami dogaja(lo) mreženje, prenašanje znanja, sodelovanje na področju ekonomije, kulture … Slovenija je kot ena od šestih republik Socialistične federativne republike Jugoslavije sodelovala z drugimi državami članicami gibanja neuvrščenih. Veliko slovenskih podjetnikov, gradbincev, politikov, ekonomistov, novinarjev, kulturnikov je našlo zaposlitev v teh državah, med drugim tudi v afriških, in nekateri izmed njih so ustvarili zbirke afriških predmetov, ki jih danes hrani muzej. V SEM bodo na razstavi predstavljeni slovenski zbiralci Boris Kuhar, Anton Petkovšek, Andrej Jerovšek, Jože Ham, Zdenka Žebre ter Željko in Nevenka Marija Jeglič.

Na drugi strani so mladi iz nekdanjih koloniziranih držav, tudi afriških, pridobili štipendije za študij v Sloveniji. Nekateri od njih so tu ostali, si ustvarili družine in poklicno življenje. Svoje zgodbe in osebne predmete bodo na razstavi predstavili Peter Bossman iz Gane, ki je prišel v Slovenijo študirati medicino in postal uspešen zdravnik, poleg tega pa že drugi mandat opravlja delo župana Občine Piran; Joseph Rakotorahalahy iz Madagaskarja, ki je v Sloveniji študiral arhitekturo in je tudi strasten glasbenik; Richard Sendi iz Ugande, ki je študiral arhitekturo in je zaposlen na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije; Robert Yebuah iz Gane, ki je študiral metalurgijo in delal v različnih razvojnih podjetjih, svoje znanje pa je delil kot predavatelj v Šolskem centru v Novem mestu in Max Zimani iz Zimbabveja, ki je v Sloveniji študiral računalništvo in ustanovil Skuhno – svetovno kuhinjo po slovensko, socialno podjetje in zaposluje priseljence iz Afrike, Azije in Južne Amerike.

Odprtje razstave z naslovom Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov. bo 30. novembra 2017 ob 18. uri, na ogled pa bo do konca marca 2018. Razstavo bo spremljal program javnih vodstev, delavnic za otroke in predavanj.

Avtorji razstave so dr. Marko Frelih in Anja Koren (prvi del razstave o obdobju gibanja neuvrščenih in predstavitev slovenskih zbiralcev z izbranimi predmeti) ter dr. Bojana Rogelj Škafar in Tina Palaić (drugi del razstave o slovenskih Afričanih). Avtor fotografij je Aleš Verbič.