Novice

Ustvarjalna Evropa prispeva k okoljski trajnosti

Še posebej, če pripravljate projektne vloge na evropske razpise, priporočamo v branje študijo Greening the Creative Europe Programme (2023). O tem, kako lahko program Ustvarjalna Evropa prispeva k zelenem prehodu.

Zelene prakse · 15. decembra 2023

Ustvarjalna Evropa vključuje nabor smernic, ukrepov, priporočil in tudi meril ocenjevanja projektov, s katerimi sledi evropskemu zelenemu dogovoru kot eni od političnih prednostnih nalog Evropske komisije za obdobje 2019–2024. Namen programa je prispevati k vključevanju podnebnih ukrepov in k doseganju skupnega cilja, da bi se 30 % proračunskih odhodkov Unije namenilo podnebnim ciljem (glej npr. Uredbo o vzpostavitvi Ustvarjalne Evrope).

Evropska komisija je objavila študijo Greening the Creative Europe Programme, o tem, kako lahko program Ustvarjalna Evropa prispeva k zelenem prehodu (2023), ki vključuje smernice za prijavitelje in prejemnike sredstev ter priporočila za spremljanje in ocenjevanje zelenih vidikov projektnih predlogov. Poleg tega so pripravili pregled dobrih praks preteklega programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Za navdih: Zelene zgodbe Ustvarjalne Evrope!

»Zelena izdaja« zgodb Ustvarjalne Evrope (spodaj) se osredotoča na dobre prakse za (bolj) trajnostno mednarodno (so)delovanje in mobilnost v kulturi. Za zelene zgodbe se zahvaljujemo: Bunker (Maja Vižin), Prostorož (Zala Velkavrh), Urbanistični inštitut RS (Nina Goršič), Zavod Otok (Tanja Hladnik) in Zavod Projekt Atol (Uroš Veber).

Video Zelene zgodbe Ustvarjalne Evrope je del serije Zgodbe Ustvarjalne EvropeCreative Europe Stories, katere namen je promocija programa EU Ustvarjalna Evropa ter izpostavljanje uspešnih pobud, ki so jih slovenske organizacije razvile v sodelovanju z evropskimi partnerji.

Serijo Zgodbe Ustvarjalne Evrope pripravlja Zavod Motovila, ki izvaja naloge CED Slovenija.

CC BY-ND Priznanje avtorstva – Brez predelav 4.0 Mednarodna. Delo se lahko distribuira nekomercialno ali komercialno, pod pogojem, da se navaja avtorja izvirnega dela in da se izvirnega dela v ničemer ne spreminja.