Novice

Trem slo. distributerjem sredstva za avtomatsko distribucijo 2019

Na razpisu MEDIA za generiraje sredstev za avtomatično distribucijo za leto 2019 je ponovno uspelo Blitzu, Demiurgu in Fivii. Tri distribucijske hiše so dosegle 100 % uspešnost in skupaj pridobile podporo EU v višini 96.702 EUR. Čestitamo!

Rezultati · 26. junija 2019

Izvajalska agencija EACEA je 20. maja 2019 objavila rezultate MEDIA razpisa za avtomatično distribucijo (EACEA 05/2018, rok 8. nov 2018). Vsi trije slovenski distributerji, ki so se na razpis prijavili – Blitz, Demiurg in Fivia – so bili na podlagi predhodnih uspehov uspešni in skupaj pridobili 96.702 EUR.

Posamezni zneski za spodbujanje kroženja novejših evropskih filmov na osnovi tržne uspešnosti v referenčnem letu (2017) skozi ponovno vlaganje v koprodukcijo, distribucijo ali promocijo tujih evropskih del treh uspešnih prijaviteljev so:
Fivia: 47.995 EUR
Blitz Film & Video Distribution: 33.469 EUR
Demiurg (Cvetka Flakus): 15.238 EUR

Več: EACEA

OPOMBA: Zaradi premika roka za prijave iz avgusta na november 2018 se tokrat izjemoma sredstva razpisa ne beležijo kot podpora za 2018, temveč za 2019 leto. To pojasnjuje izpad sredstev za avtomatično distribucijo v letu 2018.