Novice

Seznam

2023


Več

Ministrstvo za kulturo: sofinanciranje projektov Ustvarjalna Evropa v letu 2023 in 2024

17 marca, 2023

Ministrstvo za kulturo je 17. marca 2023 objavilo vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa Ustvarjalna Evropa. Ministrstvo bo v letih 2023 in 2024 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali samostojni podjetnik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v […]

Več

Rezidence Kultura premika Evropo

16 marca, 2023

Razpis za gostitelje rezidenc Kultura premika Evropo (Culture Moves Europe) je namenjen izvedbi rezidenčnega projekta. Upravičene so pravne osebe (npr. neprofitne, zasebne, javne institucije, fundacije), ki so dejavne na področju arhitekture, kulturne dediščine, oblikovanja in modnega oblikovanja, literarnega prevajanja, glasbe, uprizoritvenih in vizualnih umetnostih. Podpora je namenjena organizacijam, ki bodo gostile umetnike in kulturne delavce. […]

Več

Individualna mobilnost Kultura premika Evropo

4 januarja, 2023

Cilj ukrepa Kultura premika Evropo – Culture Moves Europe je v triletnem obdobju podeliti približno 7.000 podpor, posebna pozornost pa bo namenjena uveljavljajočim se umetnikom. Razpis individualne mobilnosti za umetnike in kulturne delavce, ki potujejo od 7 do 60 dni, ali skupine posameznikov (2–5 oseb), ki potujejo od 7 do 21 dni. Upravičeno področje: glasba, literarno prevajanje, arhitektura, […]

Več

Kroženje evropskih literarnih del 2023

4 januarja, 2023

Shema založnikom ponuja sredstva za prevajanje, promocijo in distribucijo svežnja leposlovnih del iz in v upravičene jezike. Paket mora vključevati vsaj 5 upravičenih leposlovnih del. Prijavijo se lahko organizacije, ki delujejo v založniškem in knjižnem sektorju. Posamezniki se ne morejo prijaviti. Prijavitelji lahko predložijo projekte različnih velikosti z različno zgornjo mejo števila prevedenih knjig in prejetih sredstev, in sicer: projekti majhnega obsega: […]

Več

Projekti sodelovanja – “veliki” 2023

4 januarja, 2023

Razpis KULTURA Evropski projekti sodelovanja večjega obsega za leto 2023 (CREA-CULT-2023-COOP-3) omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Prijavijo se lahko pravne osebe iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (razen AV), posamezniki niso upravičeni do prijave. Partnerstvo vključuje najmanj 10 organizacij iz desetih različnih držav (vodja + 9 partnerjev). Podpora EU znaša največ 2.000.000 EUR in do 60 […]

Več

Projekti sodelovanja – “srednji” 2023

4 januarja, 2023

Razpis KULTURA Evropski projekti sodelovanja srednjega obsega za leto 2023 (CREA-CULT-2023-COOP-2) omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Prijavijo se lahko pravne osebe iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (razen AV), posamezniki niso upravičeni do prijave. Partnerstvo vključuje najmanj 5 organizacij iz petih različnih držav (vodja + 4 partnerji). Podpora EU znaša največ 1.000.000 EUR in do 70 […]

Več

Projekti sodelovanja – “mali” 2023

4 januarja, 2023

Razpis KULTURA Evropski projekti sodelovanja manjšega obsega za leto 2023 (CREA-CULT-2023-COOP-1) omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Prijavijo se lahko pravne osebe iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (razen AV), posamezniki niso upravičeni do prijave. Partnerstvo vključuje najmanj 3 organizacije iz treh različnih držav (vodja + 2 partnerja). Podpora EU znaša […]

Več

Evropska filmska distribucija 2023

3 januarja, 2023

Razpis Evropska filmska distribucija za 2023 (CREA-MEDIA-2023-FILMDIST) je namenjen spodbujanju mednarodne distribucije novejših evropskih filmov s podporo za večanje naložb v (ko)produkcijo, odkup, promocijo in prikazovanje tujih evropskih filmov v kinematografih in na spletnih platformah oz. povezovanja med produkcijskim in distribucijskim sektorjem. Upravičene aktivnosti se delijo na dve fazi: 1. generiranje potencialnih sredstev: distributerju se […]

Več

Medijska pismenost 2023

27 decembra, 2022

Podpora bo spodbujala izmenjavo znanja o politikah in praksah na področju medijske pismenosti, da se omogoči razvoj inovativnih čezmejnih pobud in skupnosti na področju medijske pismenosti po vsej Evropi v nenehno spreminjajočem se okolju digitalnih medijev in ob upoštevanju trenutnega vedenja uporabnikov v različnih starostnih skupinah.

Več

LABORATORIJ ZA USTVARJALNE INOVACIJE 2023

22 decembra, 2022

Razpisna shema podpira oblikovanje, razvoj in/ali širjenje inovativnih orodij, modelov ali rešitev, ki se uporabljajo v avdiovizualnem ter drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Dejavnosti so namenjene podpori konkurenčnosti, okolju prijaznejšemu procesu, sodelovanju, kroženju, prepoznavnosti, dostopnosti, raznolikosti in/ali občinstvu v različnih sektorjih. Takšne dejavnosti imajo velik potencial ponovljivosti v avdiovizualnem in drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. […]