Novice

Seznam

2022


Več

MEDIA 360°

2. februarja 2022

Cilj podpore MEDIA 360° je izkoristiti sinergije med obstoječimi ekosistemi in razviti nadaljnje možnosti sodelovanja. Aktivnosti morajo pokrivati vsaj dve od naštetih področij: – Usposabljanje in razvoj talentov. – Dostop do trgov in mreženje. – Mednarodne ko-produkcije. – Inovativna orodja in poslovni modeli. – Razvoj občinstev in filmsko izobraževanje. Prednost bodo imele B2B aktivnosti. – […]

Več

Mreže evropskih festivalov 2022

2. februarja 2022

Podpora omogoča povezovanje evropskih filmskih festivalov v mreže festivalov. Cilj je povečati zanimanje občinstva za nenacionalne evropske AV vsebine ter spodbujati njihovo kroženje in prepoznavnost. V mrežo morajo biti vključeni najmanj 4 festivali (vodja + 3 partnerji). Največ 1/4 festivalov, ki sodelujejo v mreži (vključno z vodjo) ima lahko sedež iz iste države. Posamezen filmski […]

Več

Projekti sodelovanja – “veliki” 2022

1. februarja 2022

Kategorija 3 – Projekti sodelovanja večjega obsega Podpora omogoča povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Partnerstvo vključuje najmanj 10 organizacij iz desetih različnih držav (vodja + 9 partnerjev). Podpora EU znaša največ 2.000.000 EUR in do 60 % vrednosti projekta. Projekt lahko traja največ 48 mesecev. *Rok prijave: 5. maj 2022 do 17:00:00. Višina razpoložljivih […]

Več

Projekti sodelovanja – “srednji” 2022

1. februarja 2022

Kategorija 2 – Projekti sodelovanja srednjega obsega Podpora omogoča povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Partnerstvo vključuje najmanj 5 organizacij iz petih različnih držav (vodja + 4 partnerji). Podpora EU znaša največ 1.000.000 EUR in do 70 % vrednosti projekta. Projekt lahko traja največ 48 mesecev. *Rok prijave: 5. maj 2022 do 17:00:00. Višina razpoložljivih sredstev […]

Več

Projekti sodelovanja – “mali” 2022

1. februarja 2022

Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega Podpora omogoča povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Partnerstvo vključuje najmanj 3 organizacije iz treh različnih držav (vodja + 2 partnerja). Podpora EU znaša največ 200.000 EUR in do 80 % vrednosti projekta. Projekt lahko traja največ 48 mesecev. *Rok prijave: 5. maj 2022 do 17:00:00. Višina razpoložljivih […]

1 6 7 8