Novice

Seznam

2006


Več

Razvoj projektov – interaktivni projekti 2004-2013

7. julija 2007

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj 12 mesecev. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA (članice EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška) in so v lasti neposredno ali z večinskim deležem državljanov iz teh držav. […]

Več

Razvoj projektov – TV predvajanje 2004-2013

7. julija 2007

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. “Neodvisne” pomeni, da so neodvisne od izdajateljev televizijskega programa, tj. največ 25 % delniškega kapitala […]

Več

Razvoj projektov – “i2i Audiovisual” 2004-2013

7. julija 2007

Upravičene družbe Podpora “i2i Audiovisual” je namenjena dostopu neodvisnih evropskih produkcijskih družb do zunanjega financiranja s strani bank in finančnih institucij. Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz […]

Več

Promocija – festivali 2004-2013

7. julija 2007

Glavni poudarki razpisa Prijava na razpis se priporoča festivalom, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: posvečajo posebno pozornost evropskim avdiovizualnim delom, posebej če spodbujajo predvajanje del iz držav z nizko produkcijsko zmogljivostjo posvečajo posebno pozornost nenacionalnim evropskim delom in programsko spodbujajo geografsko raznolikost s stranskimi dogodki zagotovijo mednarodno udeležbo filmskih ustvarjalcev razvijajo dogodke za spodbujanje prisotnosti mladih […]

Več

Avtomatska podpora za kinematografske distributerje 2003-2013

7. julija 2007

Upravičene družbe Do sredstev so upravičene evropske distribucijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. Distribucijska družba je družba, ki izpolnjuje naslednja merila: je nosilka pravic za kinematografsko distribucijo filma na zadevnem ozemlju; […]

Več

Promocija – dostop do trgov 2004-2013

7. julija 2007

Upravičene dejavnosti Podpora je na voljo evropskim družbam, javnim in zasebnim, katerih dejavnosti prispevajo k spodaj navedenim ciljem. Prijavitelj je lahko ena sama družba ali naveza družb iz evropskih držav. “Evropske družbe” pomeni, da imajo svoj sedež v državah članicah Evropske unije in državah podpisnicah Evropskega gospodarskega sporazuma, ki sodelujejo v programu MEDIA 2007 (Islandija, […]

Več

Promocija – dogodki v nečlanicah programa MEDIA 2005-2009

7. julija 2007

Upravičeni organizatorji Do sredstev so upravičene javne in zasebne evropske družbe(vključno z neprofitnimi organizacijami), katerih dejavnosti podpirajo promocijo in kroženje evropskih avdiovizualnih in kinematografskih del po državah, ki niso članice programa MEDIA. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim […]

Več

Selektivna podpora za kinematografske distributerje 2003-2013

7. julija 2007

Upravičene družbe Do sredstev so upravičene evropske distribucijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. Distribucijska družba je družba, ki izpolnjuje naslednja merila: je nosilka pravic za kinematografsko distribucijo filma na zadevnem ozemlju; […]

Več

Usposabljanje za strokovnjake 2004-2013

7. julija 2007

Upravičeni ponudniki Filmske in televizijske šole Univerze Specializirane organizacije za strokovno usposabljanje Zasebne družbe s področja avdiovizualne industrije Specializirane strokovne organizacije s področja avdiovizualne industrije Prosilci morajo dokazati ustrezne strokovne izkušnje na področju šolanja in usposabljanja. Prijave istega prosilca za enoletno in večletno pogodbo ne bodo upoštevane – prosilec mora izbrati eno od obeh možnosti […]

Več

Pilotni projekti 2004-2013

7. julija 2007

Opis Mehanizem podpore za upoštevanje hitrih tehnoloških sprememb na področju avdiovizualne industrije. Pričakuje se, da bodo v naslednjih nekaj letih evropska avdiovizualna dela postala lažje dostopna z uporabo digitalnih tehnologij in zaradi novih načinov prenosa audiovizuanih vsebin, posledica tega pa bo, da bodo bolj dostopna zunaj meja njihovih izvornih držav. Konkurenčnost avdiovizualne industrije bo zelo […]

1 2 3 7