Novice

Spominska cerkev Sv. Duha na Javorci po znak evropske dediščine

Decembra 2017 je neodvisna komisija priporočila devet mest za vključitev na seznam evropske dediščine. Med njimi tudi cerkev Sv. Duha na Javorci, ki bo uradno prejela znak evropske dediščine 26. mar. 2018 v Bolgariji. Čestitamo in vabimo na obisk!

Znak evropske dediščine (European Heritage Label) se dodeli krajem, ki imajo simbolično zgodovinsko vrednost v procesu evropskega združevanja. Namen znaka je prispevati h krepitvi občutka pripadnosti skupnemu kulturnemu območju, k spodbujanju medkulturnega dialoga in vzajemnega razumevanja ter povečanju vrednosti kulturne dediščine. Poleg Partizanske bolnice Franja, ki je laskavo priznanje prejela aprila 2015, se zdaj lahko pohvali tudi cerkev Sv. Duha na Javorci. Znak je do zdaj skupaj prejelo 38 prizorišč.

Spominska cerkev Javorca je edinstven spomenik, ki so ga v secesijskem stilu v gorah zgradili vojaki Soške fronte med prvo svetovno vojno, da bi se poklonili padlim vojakom, ne glede na njihovo narodnost in kulturo. Danes cerkev in kulturna krajina, v katero je umeščena, še naprej simbolizirata poziv k spravi in združevalni moči umetniškega soustvarjanja in sodelovanja pri gradbenem podvigu.

Cerkev Sv. Duha na Javorci bo uradno prejela znak evropske dediščine na slavnostni podelitvi v Plovdivu, Bolgarija, 26. marca 2018, ki je del mednarodne konference z naslovom Cultural heritage: for a more sustainable Europe v organizaciji bolgarskega predsedstva EU in Evropske komisije.

Poleg cerkve Sv. Duha na Javorci so v 2017 znak prejele še naslednje enote dediščine: Prostori glasbene dediščine v Leipzigu (Nemčija), Sinagoga ob ulici Dohány (Madžarska); Trdnjava iz prve svetovne vojne Cadine nad Trentom (Italija), nekdanje nemško koncentracijsko taborišče Natzweiler in njegove podružnice (Francija in Nemčija); spomenik, posvečen pogromom nad Judi Sighet (Romunija); nekdanji rudnik Bois du Cazier (Belgija), vas Schengen (Luxembourg) in Maastrichtski sporazum (Nizozemska).

Za več glej:
* MK: Spominska cerkev Sv. Duha na Javorci bo prejela najvišje evropsko priznanje za skupno dediščino: Znak evropske dediščine (5. 12. 2017).
* Evropska komisija (EAC) in poročilo neodvisne komisije (European Heritage Label 2017 Panel Report, 5 Dec. 2017).
* O podelitvi znaka v Bolgariji, 26. marca 2018, tukaj.