Novice

Poročamo: Sedemnajst ustvarjalnih na kupu

Zavod Motovila je ob letošnjem rekordnem uspehu slovenskih organizacij na razpisu podprograma Kultura Ustvarjalne Evrope za projekte sodelovanja organiziral srečanje in predstavitev projektov uspešnih prijaviteljev. Svež format predstavitve projektov je spodbudil sproščeno vzdušje in uspešno mreženje ter celo nova sodelovanja v okviru sofinanciranih projektov, ekipa Motovile/CED Slovenija pa je udeležence opremila s številnimi koristnimi napotki za uspešno izvedbo projekta.

Rezultati · 22. junija 2017

Na vabilo Motovile, da 8. junija v Hiši Evropske unije predstavijo uspešne projekte sodelovanja s slovensko udeležbo, se je odzvala večina letošnjih uspešnih prijaviteljev. V uvodu je rekordni uspeh Slovenije poudarila in kontekstualizirala Mateja Lazar iz Motovile/CED Slovenija, Ines Kežman pa je koordinirala »flash predstavitve«. Na hitrih, dvominutnih predstavitvah so javnosti projektne ideje predstavili Katja Kac (KUD Sodobnost), Andreja Bruss (Moderna galerija), Neja Tomšič (KUD MoTA), Bjanka Kršmanc (Pionirski dom), Marcela Okretič (Aksioma), Mitja Ličen (Založba Goga), Irena Marušič (Tehniški muzej Slovenije), Juš Miličinski (Zavod Federacija), Teja Reba (Mesto žensk), Simon Kardum (CUK Kino Šiška), Simona Vidmar (Umetnostna galerija Maribor) in Pija Bodlaj (Lutkovno gledališče Ljubljana), ogledali pa smo si tudi video predstavitev projekta društva Hiša! iz Maribora.

Predstavitvam uspešnih projektov je sledil moderiran pogovor o izkušnjah sodelovanja v mednarodnih projektih. Pogovor sta vodili predstavnici izkušenih organizacij, Anja Kovač iz Beletrine in Urška Purg iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. O čem je tekla beseda preverite spodaj.

Na razpisu za projekte sodelovanja 2017 je bilo sicer odobrenih 66 projektov manjšega in 15 projektov večjega obsega. Med njimi je kar sedem projektov manjšega obsega s slovenskim vodjo, poleg tega v projektih sodeluje še deset slovenskih partnerjev.

Sodelavki Motovile/CED Slovenija Sabina Briški Karlić in Maša Ekar sta za konec udeležence opremili z osnovnimi informacijami, ki bodo organizacijam v pomoč pri začetku projekta. Maša jih je seznanila z osnovnimi pravili izvajanja projekta in komuniciranja z Izvajalsko agencijo, Sabina pa je na podlagi izkušenj iz avdiovizualnega sektorja poudarila glavna vodila za uspešen pitching pri predstavitvi projektne ideje.
Udeleženci pozdravljajo tovrstne priložnosti za izmenjavo izkušenj in mreženje. Predvsem so se strinjali, da sta medsebojna pomoč in povezovanje izjemno pomembni pri pripravi in izvajanju projektov.

Motovila/CED Slovenija od leta 2014 vsako leto decembra organizira srečanje »USPEŠNO& USTVARJALNO« na katerega so vabljeni prejemniki sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Na dogodku seveda nazdravimo preteklim rezultatom, poleg tega obvezno spodbujamo mreženje in izmenjavo izkušenj sodelovanja v projektih. Poročilo z zadnjega srečanja je na voljo prek spletne strani.

Kaj se skriva za naslovi podprtih projektov?

Med projekti je sicer največ tistih s področja uprizoritvenih umetnosti, sledijo jim projekti, katerih osrednje teme so kulturna dediščina, literatura, vizualne umetnosti, nove tehnologije ter interdisciplinarni pristop. V fokusu aktualnih projektov bodo teme kot so identiteta v digitalni dobi; iskanje stičnih točk gibanja neuvrščenih, »gastarbajterjev« in vojnih beguncev; snemanje in hramba zvokov iz sedanjosti; položaj in promocija pisateljev v postkonfliktnih družbah; dvig bralne kulture med mladimi; spolna identiteta v družbi; zastopanost žensk v kulturnih in ustvarjalnih poklicih; spodbujanje zanimanja mladih za gledališče, življenja in različne življenjske okoliščine v državah članicah EU skozi impro gledališče; eksperimentalno povezovanje lutkarstva in novih tehnologij; povezovanje glasbenih festivalov in predstavljanje glasbenih talentov; svetlobne intervencije v urbanih prostorih kot tudi vloga arhitekture in spomenikov ter javnih prostorov na sploh.
Podroben opis projektov najdete v CED bazi podprtih projektov in v video galeriji projektov predstavljenih na srečanju.

Izmenjava izkušenj

Predstavitvam uspešnih projektov je sledil moderiran pogovor o izkušnjah sodelovanja v mednarodnih projektih sodelovanja. Pogovor sta vodili predstavnici izkušenih organizacij, Anja Kovač iz Beletrine in Urška Purg iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Glavne teme pogovora so bile …Partnersko sodelovanje
Organizacije imajo v večini dobre izkušnje dela s partnerji, večina svoje partnerje pozna od prej in so z njimi že sodelovali. Projektno idejo in prijavo so snovali skupaj, v nekaj primerih so se sestankovali tudi v živo.
KUD Sodobnost je v aktualen projekt povabil partnerja, s katerima prej niso sodelovali, vendar sodelovanje trenutno poteka gladko.
Pionirski dom, ki je bil prvič uspešen na razpisu za projekte sodelovanja, je partnerje iskal po več kanalih, tudi preko portala EU. Preko slednjega so prejeli veliko prijav, tako je bil proces izbire, dogovarjanja in sodelovanja precej dolg. Imajo pa tudi dobre izkušnje sodelovanja s slovenskimi ambasadami.
Poleg pozitivnih izkušenj so bile omenjene tudi tiste manj prijetne.
MoTA je imela v procesu izvajanja že zaključenega projekta težave s partnerjem, saj se slednji ni držal dogovorov. Težavo so sicer rešili med seboj, partner pa ni nikoli formalno izstopil iz projekta.
Udeleženci so se strinjali, da je najpomembnejša nenehna komunikacija med partnerji. Vodja projekta pa ima sicer najtežjo vlogo, mora biti hkrati nadzornik in motivator.
Uporabne nasvete za iskanje partnerjev ponuja tudi CED Slovenija.Priprava projektne vloge
Ni pravila, kako pripraviti dobro projektno vlogo. Večina organizacij vlogo pripravlja sama, nekateri pa angažirajo tudi zunanje strokovnjake. Slednji so večino dobro seznanjeni z delom organizacije in vpeti v celoten proces od priprave vloge od izvajanja projekta.
V prijavnici je večina uporabila preprost jezik, razumljiv splošni javnosti, pri podrobnejšem opisu projekta pa so se posluževali kompleksnejšega jezika.
Večina se strinja, da so ocene ocenjevalcev (v primeru, da projekt ni bil izbran) dobra podlaga za pripravo nove projektne prijave.

Izvajanje projekta
Udeleženci so predvsem poudarili vlogo vodje: pomembno je, da je ta dobro organiziran in zna dobro predati naloge. Sicer imajo organizacije večinoma pozitivne izkušnje tako v vlogi partnerja kot vodje.
Velikokrat vezi po zaključku projekta ostanejo, nekatere aktivnosti se tudi nadaljujejo. Hkrati pa projekti sodelovanja omogočajo tudi dostop do večjih evropskih mrež in novih priložnosti za sodelovanja.

Odnos z Izvajalsko agencijo (EACEA)
Izkušnje so različne, večinoma je potek komunikacije odvisen od posameznega skrbnika pogodbe. Organizacije se sicer strinjajo, da je pomembno vzpostaviti dober in reden odnos in vsako priložnost – bodisi »kick-off« srečanje v Bruslju ali pa obisk skrbnika pogodbe na terenu – izkoristiti za oseben stik, ki je velikokrat temelj lažje komunikacije.

Odnos z Motovilo/CED Slovenija
Udeleženci so pohvalili delo CED Slovenija, še posebej dragoceno pomoč pri pripravi projektnih vlog. Večina je izpostavila, da kanali obveščanja in promocije CED Slovenija delujejo. O dejavnostih v okviru svojih projektov udeleženci obveščajo tako na nacionalni ravni kot tudi prek mreže CED.

Vtisi udeležencev?

Pohvale za ekipo Motovile/CED Slovenija in za njeno profesionalno izvedbo srečanja.
Všeč mi je bil 2 min timing in obveščanje o poteku časa ter pravi odgovori na postavljena (dobra) vprašanja. Tudi trajanje samega dogodka je bilo ravno pravšnje, ne predolgo in dolgočasno. Skuhna pa itak sovpada s samim dogodkom in organizacijo.
Bilo mi je zelo vešč. Pri 2-minutnih predstavitvah se mi le zdi, da se potem včasih več pozornosti nameni uri kot vsebini. Se mi zdi pa fajn, da so bile kratke predstavitve.
Glede na napovedano vsebino srečanja pridobljene željene informacije.
Super pitching format 2 min, škoda le, da ni bilo predstavnikov vseh uspešnih prijaviteljev. Koristne informacije za nove in stare prijavitelje.
Zelo mi je bilo všeč vzdušje, ker je bilo zelo sproščeno. Ritem srečanja odličen, brez mrtvih trenutkov in padca koncentracije.
Posebej mi je bila všeč izmenjava praktičnih izkušenj.
Zasnova in organizacija dogodka sta bili izvrstni in res lepa priložnost za neformalno povezovanje akterjev s področja umetnosti in kulture.

Fotografije: Katja Goljat