Novice

Rezultati razpisa Ustvarjalna Evropa Kultura – projekti evropskega sodelovanja 2022

Objavljeni so rezultati izbora za projekte evropskega sodelovanja Kultura, ki so bili predlagani za sofinanciranje EU (razpis: CREA-CULT-2022-COOP). K podpisu sporazuma o sofinanciranju EU je povabljenih tudi 7 slovenskih VODIJ projektov sodelovanja – čestitamo!

Vsi prijavitelji so bili 30. septembra obveščeni o rezultatih izbirnega postopka za leto 2022. Razpoložljiv proračun za evropske projekte sodelovanja Kultura, ki za leto 2022 znaša približno 68 milijonov EUR, je omogočil, da je 169 projektnih predlogov povabljenih v t. i. »fazo GAP«, tj. k pripravi sporazuma o nepovratnih sredstvih EU. Izbranih je bilo 132 projektov sodelovanja manjšega obsega (COOP-1), 28 projektov sodelovanja srednjega obsega (COOP-2) in 9 projektov sodelovanja velikega obsega (COOP-3).

K podpisu sporazuma o sofinanciranju EU je povabljenih tudi 7 slovenskih VODIJ projektov sodelovanja, in sicer v dveh kategorijah:

Projekti sodelovanja manjšega obsega (COOP-1):
1. KD Prostorož, Ljubljana: PS4Her – Public Space 4 Her. Trajanje: 48 mesecev; konzorcij: 3 partnerji; podpora EU: 200.000 EUR.
2. Zavod Id20, Idrija: YOUTH-LED-REV-CH – Baths, gothic churches and miners’ houses: Youth-led revitalisation of built cultural heritage. Trajanje: 24 mesecev; konzorcij: 3 partnerji; podpora EU: 150.520 EUR.
3. Glasbarium, zavod za produkcijo in promocijo umetnosti, Ljubljana: MUSICVILLE – Green European Opera. Trajanje: 24 mesecev; konzorcij: 3 partnerji; podpora EU: 199.000 EUR.
4. Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Ljubljana: SAiR – Sustainability is in the AiR. Trajanje: 36 mesecev; konzorcij: 4 partnerji; podpora EU: 200.000 EUR.
5. Društvo Igor Zabel, Ljubljana: Forest Encounters: Building New Narratives for our Greener Future. Trajanje: 36 mesecev; konzorcij: 3 partnerji; podpora EU: 200.000 EUR.

Projekti sodelovanja srednjega obsega (COOP-2):
1. KUD Sodobnost International, Ljubljana: OLL LE – Our Little Library: Literary Exchanges. Trajanje: 30 mesecev; konzorcij: 7 partnerjev; podpora EU: 684.620 EUR.
2. Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana: Made In 2.0. Trajanje: 33 mesecev; konzorcij: 10 partnerjev; podpora EU: 999.759 EUR.

V konzorcijih izbranih projektov evropskega sodelovanja Kultura sodelujejo tudi slovenski partnerji, vendar uradnih podatkov o le-teh še nimamo.

Več o rezultatih razpisa na spletni strani Evropske komisije tukaj.

Pozor: Trenutno objavljen seznam ne predstavlja nikakršne zaveze agencije EACEA za financiranje in ni podlaga za kakršna koli pričakovanja v zvezi s podpisom sporazuma o donaciji. Končna odločitev glede navedenih predlogov je odvisna od zaključenega postopka dodelitve nepovratnih sredstev v skladu s časovnim okvirom iz razpisa in bo objavljena na portalu za financiranje in razpise (F&TP). Agencija EACEA lahko do podpisa sporazuma opusti ali prekliče postopek, ne da bi bili prosilci s tega seznama upravičeni do kakršne koli odškodnine.