Novice

Rezultati Kultura Kroženje evropskega leposlovja 2021

Evropska komisija je na razpisu za leto 2021 podprla skupaj 40 projektov, od tega pri 8 projektih Ustvarjalna Evropa sodeluje 9 slovenskih organizacij. Čestitamo!

Rezultati · 4. januarja 2023

Evropska komisija je na razpisu za leto 2021 podprla skupaj 40 projektov (7 velikih, 14 srednjih in 19 majhnih) v skupni višini 5.303.845,41 evrov. Podpora je namenjena za skupaj 519 prevodov, 450 avtorjev in 364 prevajalcev. Podporo bo prejelo tudi 9 slovenskih organizacij, ki sodelujejo v 8 evropskih projektih, zanje pa bodo prejeli skupaj 830.151,33 evrov.

Ustvarjalna Evropa podpira prevajanje in promocijo evropskih literarnih del, še posebej v manj razširjenih jezikih želi razširiti kroženje in raznolikost evropskih literarnih del. Razpisna shema založnikom ponuja sredstva za prevajanje, promocijo in distribucijo svežnja leposlovnih del iz in v upravičene jezike. Paket mora vključevati vsaj 5 upravičenih leposlovnih del.

Prijavitelji lahko v projektno vlogo vključijo tudi poslovno dejavnost izvoza (business-to-business ‘export’), da bi spodbudili prodajo prevodnih pravic v Evropi in zunaj nje.

Komisija je podprla skupaj 40 projektov  za podporo kroženju evropskega leposlovja, od tega …
8 projektov s slovensko udeležbo,
… pri katerih sodeluje 9 slovenskih organizacij, in sicer 6-krat v vlogi vodje in 5-krat kot partner,
… Malinc in Goga sodelujeta vsak v dveh različnih projektih kot vodja in partner,
… podpora EU za slovenske organizacije znaša skupaj 830.151,33 EUR.
… pri tem so slovenske založbe ustvarile skupaj 11 partnerskih povezav, največ Španijo in Hrvaško (3), Italijo (2) in po ena z Avstrijo, Nemčijo in Severno Makedonijo.

Kot VODJE projektov sodelujejo …

 • Društvo slovenskih pisateljev: Litterae Slovenicae – Small Literature Crossing Borders (LS)
 • Goga: Reading and Listening to Contemporary European Literature (REALIS)
 • KUD Sodobnost: Read, share, enjoy (RSE)
 • Malinc: Landscapes of biblodiversity (BIDILAND)
 • Miš založba: Is this us? (ITU)
 • Mladinska knjiga: RECOVERING FREEDOM (RE-FREE)

Kot PARTNERJI pri projektih sodelujejo …

 • Audibook d.o.o.: Reading and Listening to Contemporary European Literature (REALIS)
 • Galerija C.C.U.: Landscapes of biblodiversity (BIDILAND)
 • Goga: Mirroring the World: European Literary Lifeline (MIRROR)
 • KUD/AAC Boja: Landscapes of biblodiversity (BIDILAND)
 • Malinc: Knjiga u parku (KUP)

Več o rezultatih na portalu FTOP.