Novice

Rezultati 2015 za medsektorski sklop

Evropska komisija je v okviru medsektorskega sklopa objavila rezultate javnih naročil iz avgusta 2015 za pripravo študij in podporo mreženju ter delovanju kulturnega in ustvarjalnega sektorja, vključno z avdiovizualnim področjem.

Rezultati · 29. januarja 2016

Javna naročila so ukrepi medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa, v okviru katerega Komisija z namenom spodbujanja razvoja politik, inovacij, privabljanja občinstva in poslovnih modelov v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, izvaja številne podporne ukrepe.
Rezultate razpisov medsektorskega sklopa preverite spodaj ali na spletu EK.

Izdelava študije o množičnem financiranju za KUS

Na razpisu Komisije Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy, (EAC/03/2015) so bile uspešne organizacije IDEA Strategische Economische Consulting (vodja), European Crowdfunding Network (ECN) in Ecorys UK Ltd. Izbrani konzorcij organizacij bo identificiral, analiziral in objavil primere dobrih praks na trgu množičnega financiranja v Evropi za kulturne in ustvarjalne sektorje. Namen študije je zbrati in analizirati podatke za podporo Komisiji pri izvajanju njenih političnih ciljev v zvezi z dostopom do alternativnih virov financiranja za mala in srednje velika podjetja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter zagotovitev študij primerov dobrih praks.

Podpora Evropski mreži strokovnjakov na kulturnem in AV področju (EENCA)

Komisija je na podlagi razpisa za zbiranje ponudb pogodbo za podporo European expert network on culture and audio-visual – EENCA (EAC/53/2014) sklenila s konzorcijem organizacij, ki ga sestavljata Panteia BV (vodja) in Vrije Universiteit Brussel (VUB). Konzorcij bo z vzpostavitvijo mreže vodilnih evropskih centrov in strokovnjakov na področju kulture in avdiovizualne industrije prispeval k izboljšanju razvoja tako kulturne kot tudi avdiovizualne politike na ravni EU, in sicer s svetovanjem in podporo Komisiji preko analiz, oblikovanja politik in instrumentov.

Posodobitev študije o ekonomiji kulture

Na razpisu Komisije An Updated study on the economy of culture – creative value chains, (EAC/04/2105) so bile uspešne organizacije IDEA Strategische Economische Consulting (vodja), KEA European Affairs in Vrije Universiteit Brussel (VUB), ki bodo za Komisijo posodobile študijo o ekonomiji kulture – ustvarjalne vrednostne verige. Cilj javnega naročila je študija, ki bo oblikovala metodologijo in analizo razprav in rešitev za kulturne in ustvarjalne sektorje pri oblikovanju politik na ravni EU. Študija naj bi predvsem predstavila stanje po posameznih področjih v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vpliv digitalizacije, položaj ustvarjalcev, ipd.

Pilotni projekti za podporo mrež mladih kreativnih podjetnikov v EU in tretjih državah

Na razpisu Komisije Supporting networks of young creative entrepreneurs: EU and third countries (EAC/S11/2015) je bil uspešen konzorcij organizacij, ki ga sestavljajo Inovamais – Servicios de Consultadoria em Inovaçãos Tecnológicas S.A (vodja), KEA European Affairs, Addict – Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas, Visiting Arts, Librios Ltd, On-the-Move.org, Fonds Roberto Cimetta in Elia – The European League of Institutes of the Arts. Konzorcij bo ustanovil platformo, ki bo združevala obstoječe mreže mladih podjetnikov, aktivnih v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih v EU in v tretjih državah ter jih nadalje povezoval in spodbujal k ustanavljanju novih platform.

Vzpostavitev ustvarjalnega vozlišča v EU

Komisija je v okviru razpisa Network of Creative Hubs and Co-working Spaces (EAC/S08/2015) izbrala konzorcij organizacij, katerega cilj je podpora vzpostavitvi mreže ustvarjalnih središč in prostorov, ki omogočajo sodelo (co-working). Konzorcij sestavljajo British Council (vodja), European Business and Innovation Centre Network (EBN), Bios Exploring Urban Culture, Addict – Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas, Betahaus GmbH & Co. KG, Kulturni Kod, Creative Edinburgh Ltd in Factoria Cultural – Vivero de Industrias Creativas.