Novice

Seznam

Sofinanciranje MOL


Več

Mestna občina Ljubljana: poziv za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope – KULTURA

15. septembra 2023

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana (MOL) in so bile v letih  2020, 2021, 2022 ali 2023 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2023. MOL bo v letu 2023 sofinanciral projekte upravičenih izvajalcev (nepridobitnih […]

Več

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

14. septembra 2020

Namen razpisa Mestna občina Ljubljana (MOL) bo v letu 2020 sofinancirala projekte upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili v letih 2017, 2018, 2019 ali 2020 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, in pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) […]

Več

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

30. avgusta 2019

Namen razpisa Mestna občina Ljubljana (MOL) bo v letu 2019 sofinanciral projekte upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili v letih 2015, 2016, 2017 ali 2018 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, in pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) […]

Več

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

17. septembra 2018

Namen razpisa Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 21/18) in ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniške dejavnosti ter imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana (MOL). MOL bo v letu 2018 sofinanciral projekte upravičenih […]