Novice

Seznam

Sofinanciranje MOL


Več

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

14 septembra, 2020

Namen razpisa Mestna občina Ljubljana (MOL) bo v letu 2020 sofinancirala projekte upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili v letih 2017, 2018, 2019 ali 2020 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, in pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) […]

Več

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

30 avgusta, 2019

Namen razpisa Mestna občina Ljubljana (MOL) bo v letu 2019 sofinanciral projekte upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili v letih 2015, 2016, 2017 ali 2018 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, in pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) […]

Več

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

17 septembra, 2018

Namen razpisa Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 21/18) in ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniške dejavnosti ter imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana (MOL). MOL bo v letu 2018 sofinanciral projekte upravičenih […]