Novice

Seznam

Razvoj projektov - videoigre


Več

Razvoj videoiger 2020

1. oktobra 2019

Namen podpore Podprogram MEDIA med drugim podpira razvoj evropskih avdiovizualnih del, med njimi tudi interaktivnih del, kot so videoigre in večpredstavnostne vsebine, ki imajo razviden potencial za čezmejno kroženje. Podpora je namenjena razvoju inovativnih in ustvarjalnih narativnih videoiger, namenjenih komercialni uporabi. Komisija bo predvidoma podprla 32 projektov s področja razvoja videoiger. Upravičeni prijavitelji Vsaj 1 […]

Več

Razvoj videoiger 2019

20. novembra 2018

Namen podpore Podprogram MEDIA med drugim podpira razvoj evropskih avdiovizualnih del, med njimi tudi interaktivnih del, kot so videoigre in večpredstavnostne vsebine, ki imajo razviden potencial za čezmejno kroženje. Zadevna podpora je namenjena razvoju inovativnih in ustvarjalnih narativnih videoiger, namenjenih komercialni uporabi. Upravičen prijavitelji Vsaj 1 leto (pred rokom razpisa) registrirana podjetja iz MEDIA držav, […]

Več

RAZVOJ VIDEOIGER 2018

23. decembra 2017

Namen podpore MEDIA podpora je namenjena povečanju zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki bodo imela možnost kroženja po Uniji in zunaj nje, ter spodbujanje evropske in mednarodne koprodukcije, tudi z izdajatelji televizijskih programov. Podprogram MEDIA podpira razvoj evropskih avdiovizualnih del, zlasti filmov in televizijskih del, kot so igrani, dokumentarni ter otroški […]

Več

RAZVOJ VIDEOIGER 2017

22. decembra 2016

Namen podpore MEDIA podpora je namenjena povečanju zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki bodo imela možnost kroženja po Uniji in zunaj nje, ter spodbujanje evropske in mednarodne koprodukcije, tudi z izdajatelji televizijskih programov. Podprogram MEDIA podpira razvoj evropskih avdiovizualnih del, zlasti filmov in televizijskih del, kot so igrani, dokumentarni ter otroški […]

Več

Podpora za razvoj videoiger 2016

11. januarja 2016

Upravičeni prijavitelji Do sredstev so upravičena neodvisna evropska produkcijska podjetja, ki so registrirana vsaj v eni od upravičenih držav podprograma MEDIA in v večinskem lastništvu državljanov članic podprograma MEDIA. Prijavitelj mora dokazati predhodne dosežke na področju razvoja videoiger in njihove nedavne komercialne distribucije v zadnjih dveh letih (od 2012). Kot dokaz o distribuciji šteje datum […]

Več

Podpora za razvoj videoiger

27. maja 2015

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj v eni od upravičenih držav podprograma MEDIA in v večinskem lastništvu državljanov članic podprograma MEDIA. Družba prijaviteljica mora dokazati predhodne dosežke na področju razvoja videoiger njihove nedavne komercialne distribucije v zadnjih dveh letih (od 2011). Kot dokaz o distribuciji […]

Podpora za razvoj videoiger