Novice

Seznam

Razvoj projektov - TV predvajanje (2007-2013)


Več

Razvoj projektov – TV predvajanje 2004-2013

7. julija 2007

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. “Neodvisne” pomeni, da so neodvisne od izdajateljev televizijskega programa, tj. največ 25 % delniškega kapitala […]