Novice

Seznam

Razvoj projektov - skupine projektov (2007-2013)


Več

Razvoj projektov – skupine projektov

27. februarja 2012

Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj 3 leta. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA (članice EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška), in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. […]