Novice

Seznam

Razvoj projektov - samostojni


Več

Podpora za posamezne projekte 2020

10. aprila 2020

Namen podpore Cilj podpore je večati zmogljivost evropskih neodvisnih AV producentov in spodbujati mednarodne koprodukcije. Sredstva so namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih del, ki so namenjena mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu (komercialnemu) prikazovanju.Projekt mora imeti visok ustvarjalni potencial, ki zrcali kulturno raznolikost ter razviden evropski in mednarodni distribucijski potencial. Nastajati mora v sodelovanju […]

Več

Podpora za posamezne projekte 2019

24. oktobra 2018

Namen podpore Podpora je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, ki so namenjeni mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu prikazovanju. Projekt mora imeti visok ustvarjalni potencial, ki zrcali kulturno raznolikost ter razviden evropski in mednarodni distribucijski potencial. Nastajati mora v sodelovanju ustvarjalcev iz več držav, članic podprograma MEDIA, ter že od razvojne faze zastaviti […]

Več

Podpora za posamezne projekte 2018

29. septembra 2017

Namen podpore Podpora je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, ki so namenjeni mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu prikazovanju. Vsak prijavljeni projekt mora imeti visok ustvarjalni potencial, ki zrcali kulturno raznolikost ter razviden evropski in mednarodni distribucijski potencial. Nastajati mora v sodelovanju ustvarjalcev iz več držav, članic podprograma MEDIA, ter že od razvojne […]

Več

Podpora za posamezne projekte 2017

28. septembra 2016

Namen podpore Podpora je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, ki so namenjeni mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu prikazovanju.Vsak prijavljeni projekt mora imeti visok ustvarjalni potencial, ki zrcali kulturno raznolikost ter razviden evropski in mednarodni distribucijski potencial. Nastajati mora v sodelovanju ustvarjalcev iz več držav, članic podprograma MEDIA, ter že od razvojne faze […]

Več

Podpora za razvoj skupine projektov 2016

7. julija 2016

Namen podpore Podpora razvoju skupine projektov je namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim družbam, ki so producirale in mednarodno distribuirale vsaj eno predhodno referenčno avdiovizualno delo in želijo razvijati skupine treh do petih projektov z mednarodnim potencialom za kinematografsko, televizijsko ali digitalno distribucijo. Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, katerih glavna […]

Več

Razvoj posameznih projektov 2016

7. julija 2016

Namen podpore Podpora razvoju posameznih projektov je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, s posebnim poudarkom na filmih za otroke in projektih z večplatformskimi vsebinami, ki so namenjeni kinematografskem, televizijskem ali digitalnem prikazovanju in imajo razviden mednarodni distribucijski potencial. Kdo se lahko prijavi? Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, katerih glavna […]

Več

Podpora za razvoj posameznih projektov 2015

20. maja 2015

Podpora razvoju posameznih projektov je namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim družbam, ki želijo razvijati projekt z mednarodnim potencialom.

Podpora za razvoj posameznih projektov 2015