Novice

Seznam

Razvoj projektov - mednarodne TV produkcije


Več

TV prikazovanje 2020

1. oktobra 2019

Namen podpore Gre za finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim hišam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju s TV prikazovalci (TV hišami ali spletnimi platformami) iz vsaj treh držav, članic podprograma MEDIA. Cilj je večanje zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanje vključevanja TV/spletnih prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del. V ospredju […]

Več

TV prikazovanje 2019

20. novembra 2018

Namen podpore Shema za vključevanje evropskih AV del v televizijske programe in spletne ponudnike vsebin s ciljem večanja zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanja vključevanja TV/spletnih prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del. Gre za finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim hišam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju s TV prikazovalci (TV […]

Več

TV prikazovanje 2018

7. oktobra 2017

Namen podpore Shema za vključevanje evropskih AV del v televizijske programe s ciljem večanja zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanja vključevanja TV prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del. Gre za finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim hišam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju s TV prikazovalci iz vsaj treh držav, članic […]

Več

TV prikazovanje 2017

29. septembra 2016

Namen podpore Shema za vključevanje evropskih AV del v televizijske programe s ciljem večanja zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanja vključevanja TV prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del zagotavlja finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim hišam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju s TV postajami iz vsaj treh držav, članic podprograma […]

Več

TV prikazovanje 2016

7. julija 2016

Namen podpore Shema za vključevanje evropskih avdiovizualnih del v televizijske programe s ciljem večanja zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanja vključevanja TV prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del zagotavlja finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim družbam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju z radiodifuzijskimi družbami iz vsaj treh držav, članic podprograma […]