Novice

Seznam

Razvoj občinstev


Več

Filmsko izobraževanje 2017

14. decembra 2016

Namen razpisa Razpis za filmsko izobraževanje je nov razpis, ki izhaja iz predhodne akcije filmska vzgoja razpisa razvoj občinstev, ki je z letom 2016 ukinjen oz. razdeljen na dva razpisa, filmsko izobraževanje in spletno distribucijo. Razpis za filmsko izobraževanje je tako namenjen za: – podporo za razvoju občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska […]

Več

Razvoj občinstev 2014

5. septembra 2016

Namen razpisa Ena od prednostnih nalog podprograma MEDIA je podpirati razvoj občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska avdiovizualna dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmsko pismenostjo in festivali. Podprogram MEDIA zagotavlja podporo za: – dejavnosti, namenjene spodbujanju filmske pismenosti in nadgrajevanju znanja občinstev o evropskih avdiovizualnih delih, vključno z […]

Več

Razvoj občinstva 2016

11. februarja 2016

Namen razpisa Podpora za razvoj občinstva je namenjena podpiranju razvoja občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska avdiovizualna dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmsko pismenostjo in festivali. V okviru razpisa je zagotovljena podpora za dejavnosti, ki so namenjene spodbujanju filmske pismenosti in nadgrajevanju znanja občinstev o evropskih avdiovizualnih delih, […]