Novice

Seznam

Pilotni razpisi (2007-2013)


Več

Pilotni projekt

19. junija 2008

– spodbujanje mobilnosti na področju kulture 13. junija 2008 je Evropska komisija na pobudo Evropskega parlamenta (izglasovana postavka 15 04 45 iz leta 2007) in na podlagi lani sprejete Evropske strategije za kulturo v globaliziranem svetu, objavila pilotni projekt za mrežno povezovanje obstoječih struktur za spodbujanje mobilnosti v različnih kulturnih sektorjih (Pilot project. Networking of existing structures supporting mobility in different cultural sectors, EAC/16/08).