Novice

Seznam

Kultura (2007-2013)


Več

Sklop 1.3.5: Kulturno sodelovanje s tretjimi državami – razpis 2013 (Kanada, Avstralija)

6. maja 2013

Rok za oddajo vlog podaljšan: 8. maj 2013 (do 12:00)

Razpis za projekte sodelovanja s tretjimi državami je namenjen kulturnim izmenjavam med državami, ki sodelujejo v programu in tretjimi državami, ki so sklenile sporazume o sodelovanju z EU na področju kulture. Izvajalska agencija (EACEA) vsako leto določi državo ali skupino držav, s katerimi se izvaja projekt sodelovanja v okviru posameznega razpisa. Za leto 2013 sta izbrani državi Avstralija in Kanada.

Več

Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja – razpis za leto 2013

5. februarja 2013

Rok za oddajo vlog: 6. februar 2013

Več

Razpis za leto 2013 za Sklop 1.1 (Projekti večletnega sodelovanja) in Sklop 1.2.1 (Projekti sodelovanja)

23. oktobra 2012

Zadnji rok za oddajo vlog (PODALJŠAN!): 7. november 2012

Projekte večletnega sodelovanja (sklop 1.1) in projekte sodelovanja (sklop 1.2.1) je mogoče izvajati v vseh sektorjih kulture (z izjemo avdiovizualnega). Kulturnim organizacijam se zagotavlja podpora za mednarodne projekte sodelovanja in oblikovanje ter izvajanje kulturnih in umetniških dejavnosti.
Bistveni element tega sklopa je pomagati organizacijam, kot so gledališča, muzeji, strokovna združenja, raziskovalni centri, univerze, kulturne ustanove in javni organi iz različnih držav, ki sodelujejo v programu, vzpostaviti sodelovanje, s čimer je različnim sektorjem omogočeno skupno delovanje in širjenje kulturnega ter umetniškega dosega prek meja.

Več

Sklop 1.3.6: Podpora evropskim kulturnim festivalom

27. septembra 2012

Zadnji rok za oddajo vlog (PODALJŠAN!): 5. december 2012

Namen sklopa 1.3.6 je podpreti festivale z evropsko razsežnostjo, ki prispevajo k splošnim ciljem Programa (tj. mobilnost strokovnjakov, kroženje umetniških del in medkulturni dialog).

Več

Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja – razpis 2012

3. februarja 2012

Rok za oddajo vlog: 3. februar 2012

Več

Razpis za leto 2012 za Sklop 1.1 (Projekti večletnega sodelovanja) in Sklop 1.2.1 (Projekti sodelovanja)

24. avgusta 2011

Rok za oddajo vlog: 5. oktober 2011

Projekte večletnega sodelovanja (sklop 1.1) in projekte sodelovanja (sklop 1.2.1) je mogoče izvajati v vseh sektorjih kulture (z izjemo avdiovizualnega). Kulturnim organizacijam se zagotavlja podpora za mednarodne projekte sodelovanja in oblikovanje ter izvajanje kulturnih in umetniških dejavnosti.
Bistveni element tega sklopa je pomagati organizacijam, kot so gledališča, muzeji, strokovna združenja, raziskovalni centri, univerze, kulturne ustanove in javni organi iz različnih držav, ki sodelujejo v programu, vzpostaviti sodelovanje, s čimer je različnim sektorjem omogočeno skupno delovanje in širjenje kulturnega ter umetniškega dosega prek meja.

Več

Sklop 1.3.6: Podpora evropskim kulturnim festivalom

23. avgusta 2011

Rok za oddajo vlog: 15. november 2010

Podpora za evropske festivale ni več del sklopa 2. Namen novega sklopa 1.3.6 je podpreti festivale z evropsko razsežnostjo, ki prispevajo k splošnim ciljem Programa (tj. mobilnost strokovnjakov, kroženje del in medkulturni dialog).

Več

Sklop 1.3.6: Podpora evropskim kulturnim festivalom

23. avgusta 2011

Rok za oddajo vlog: 16. november 2011

Namen sklopa 1.3.6 je podpreti festivale z evropsko razsežnostjo, ki prispevajo k splošnim ciljem Programa (tj. mobilnost strokovnjakov, kroženje del in medkulturni dialog).

Več

Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja – razpis 2011

12. januarja 2011

Rok za oddajo vlog: 3. februar 2011

Več

Razpis za leto 2011 za Sklop 1.1 (Projekti večletnega sodelovanja) in Sklop 1.2.1 (Projekti sodelovanja)

5. avgusta 2010

Rok za oddajo vlog: 1. oktober 2010

Projekte večletnega sodelovanja (sklop 1.1) in projekte sodelovanja (sklop 1.2.1) je mogoče izvajati v vseh sektorjih kulture. Kulturnim organizacijam se zagotavlja podpora za mednarodne projekte sodelovanja in oblikovanje ter izvajanje kulturnih in umetniških dejavnosti.
Bistveni element tega sklopa je pomagati organizacijam, kot so gledališča, muzeji, strokovna združenja, raziskovalni centri, univerze, kulturne ustanove in javni organi iz različnih držav, ki sodelujejo v programu, vzpostaviti sodelovanje, s čimer je različnim sektorjem omogočeno skupno delovanje in širjenje kulturnega ter umetniškega dosega prek meja.