Novice

Seznam

Kultura 2000 (2000-2006)


Več

UKREPI ZA OHRANITEV IN OBELEŽITEV GLAVNIH KRAJEV IN ARHIVOV, POVEZANIH Z DEPORTACIJAMI (2005)

22. decembra 2006

Program za spodbujanje organizacij, dejavnih na kulturnem področju na evropski ravni (Razpis 2005) Evropska komisija, natančneje GD za izobraževanje in kulturo, je objavila razpis (OJ C 313, 18. 12. 2004) v okviru posebnega programa, s katerim podpira kulturne organizacije, ki delujejo na evropski ravni, in posebne dejavnosti na področju kulture.

Več

RAZPIS 2006 (Akcija 1 & Akcija 2)

22. decembra 2006

12. julija 2005 je Evropska komisija v Uradnem listu EU (št. C172) objavila sedmi letni razpis programa Kultura 2000.
Namenjen je sofinanciranju mednarodnih projektov na področju kulture (kulturna dediščina, uprizoritvene in vizualne umetnosti, literatura), ki se bodo začeli izvajati v letu 2006.
Za projekte, podprte v okviru tega razpisa, je na voljo približno 28 milijonov evrov.


Vloge morajo biti poslane Komisiji najpozneje: 
do 17. oktobra 2005 za letne in prevodne projekte
do 28. oktobra 2005 za večletne projekte
Vloge za projekte v tretjih državah oddajo slovenski prijavitelji na Ministrstvo za kulturo RS najpozneje:
do 19. oktobra 2005 (kontakt: Uroš Korenčan, uros.korencan@gov.si)


I. RAZPIS
II. SPECIFIKACIJE RAZPISA (slovenski prevod!)
III. PRIJAVNI OBRAZCI

Več

RAZPIS 2003

21. decembra 2006

Evropska komisija je dne 26.06.2002 objavila četrti letni projektni razpis v okviru petletnega programa Kultura 2000.

Več

RAZPIS ZA LETO 2004

21. decembra 2006

Evropska komisija je dne 19. 08. 2003 objavila razpis programa Kultura 2000 za prijavo enoletnih in večletnih projektov, ki se bodo začeli v letu 2004 (Uradni list EU: OJ C 195).
Za peti letni projektni razpis je na voljo proračun v višini ok. 28 milijonov evrov. 


RAZPISNI ROKI 
SPLOŠNE TEME 
RAZPISNA PODROČJA 
VRSTE PROJEKTOV ZA LETO 2004 
TERMINOLOGIJA
1. vodja projekta / soorganizator / partner
2. enoletni / večletni projekt
3. sporazum o sodelovanju (za večletne projekte)
4. javna / zasebna organizacija
ČASOVNICA RAZPISNIH POSTOPKOV 
RAZPISNO BESEDILO (slovenski prevod!) 
PRIJAVNI IN DRUGI OBRAZCI

Več

RAZPIS 2005 (Akcija 1 & Akcija 2)

21. decembra 2006

6. julija 2004 je Evropska komisija v Uradnem listu C 174 objavila razpis programa Kultura 2000 za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju kulture v letu 2005.

Več

EVROPSKI DEDIŠČINSKI LABORATORIJI

21. decembra 2006

Rok za oddajo predloga na
Ministrstvu za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubjana: 22. november 2002.

Več

Razpis 2004: KULTURNO PRAZNOVANJE OB ŠIRITVI EVROPSKE UNIJE

21. decembra 2006

Akcija 3 – razpis

Rok za oddajo prijav: 10. oktober 2003


Evropska komisija je v okviru AKCIJE 3, ki je del okvirnega programa Kultura 2000, objavila poseben razpis na temo kulturnega praznovanja ob širitvi Evropske unije v letu 2004. Finančna podpora v okviru razpisa je namenjena omejenemu številu obsežnih projektov, ki vključujejo transnacionalno sodelovanje in katerih cilj je izpostaviti kulturno razsežnost širitve EU.

Več

EVROPSKI DEDIŠČINSKI LABORATORIJI (2005)

21. decembra 2006

KULTURA 2000 – Akcija 3

Rok za prijavo: 22. oktober 2004


V okviru programa Evropske unije Kultura 2000 – Akcija 3 je vsako leto objavljen poseben razpis “Evropski dediščinski laboratoriji”, namenjen projektom s področja ohranjanja in varovanja spomenikov in/ali krajev izrednega pomena in dostopnih javnosti.
Do podpore so upravičeni projekti, ki jih zaradi njihovega prispevka k razvoju in razširjanju inovativnih konceptov, metod in tehnik na evropski ravni lahko uvrstimo v kategorijo “Evropski dediščinski laboratorij”.