Novice

Seznam

Filmsko izobraževanje


Več

Filmsko izobraževanje 2019

29. oktobra 2018

Namen podpore Razpis za filmsko izobraževanje je namenjen: – podpori razvoja občinstev kot načina spodbujanja zanimanja za evropska avdiovizualna (AV) dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmsko pismenostjo in festivali; – dejavnostim za spodbujanje filmskega izobraževanja in nadgrajevanju znanja občinstev o evropskih AV delih, vključno z AV in kinematografsko dediščino, ter […]

Več

Filmsko izobraževanje 2018

30. novembra 2017

Namen razpisa Razpis za filmsko izobraževanje* je namenjen: – podpori razvoja občinstev kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska avdiovizualna (AV) dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmsko pismenostjo in festivali; – dejavnostim za spodbujanje filmskega izobraževanja in nadgrajevanju znanja občinstev o evropskih AV delih, vključno z AV in kinematografsko dediščino, […]

Več

Filmsko izobraževanje 2017

14. decembra 2016

Namen razpisa Razpis za filmsko izobraževanje je nov razpis, ki izhaja iz predhodne akcije filmska vzgoja razpisa razvoj občinstev, ki je z letom 2016 ukinjen oz. razdeljen na dva razpisa, filmsko izobraževanje in spletno distribucijo. Razpis za filmsko izobraževanje je tako namenjen za: – podporo za razvoju občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska […]