Novice

Seznam

Filmski festivali


Več

Filmski festivali 2020

2. aprila 2020

Namen podpore Podpora je namenjena avdiovizualnim festivalom, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav članic podprograma MEDIA. NOVO! Podpora je razdeljena na dva ukrepa: – Ukrep 1: Podpora za festivale (kot posamezne subjekte) – Ukrep 2: Podpora za evropske mreže festivalov (prijava možna samo na drugem razpisnem roku!) Poleg […]

Več

Filmski festivali 2019

24. oktobra 2018

Namen podpore Podpora je namenjena avdiovizualnim festivalom, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav članic podprograma MEDIA. Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih celoletnih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih in t. i. nefilmskih občinstev ter ukrepov za filmsko […]

Več

Filmski festivali 2018

7. oktobra 2017

Namen podpore Podpora je namenjena avdiovizualnim festivalom, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav (države članice EU in druge polnopravne ali delne članice podprograma MEDIA). Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih celoletnih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih in […]

Več

Filmski festivali 2017

30. septembra 2016

Namen podpore Podpora je namenjena avdiovizualnim festivalom, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav (države članice EU držav in druge polnopravne ali delne članice podprograma MEDIA).Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih (tudi celoletnih) dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih […]

Več

Filmski festivali 2016

7. julija 2016

Namen podpore Dodeljuje se enoletna podpora v obliki pavšalnega zneska (od 27 000 do največ 75 000 EUR na leto); Največji poudarek je na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih in tim. nefilmskih občinstev ter ukrepov za filmsko pismenost, predvsem mladega občinstva), širjenju rezultatov in številčnosti občinstva […]

Več

Podpora za filmske festivale 2014

24. aprila 2016

Upravičeni prijavitelji Vložniki morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Upravičeni projekti Organizacije vložnice morajo izvajati avdiovizualne festivale, ki prispevajo k navedenim ciljem in ki […]