Novice

Seznam

Evropske platforme


Več

Evropske platforme 2017

26. marca 2017

Namen podpore Splošni in posebni cilji programa Ustvarjalna Evropa in prednostne naloge podprograma Kultura so navedeni v členih 3, 4 (b), 12 (b) in 13 (c) Uredbe (št. 1295/2013).Evropska komisija je 1. februarja 2017 objavila razpis EACEA 06/2017 za evropske platforme (European platforms) za leto 2017, kar je tudi zadnji tovrstni razpis do zaključka izvajanja […]

Več

Evropske platforme 2014

6. marca 2014

Rok za oddajo vlog: 19. marec 2014.

Razpis za zbiranje predlogov (EAC/S17/2013): Evropske platforme.

Evropske platforme 2014