Novice

Seznam

Dostop do trgov


Več

Dostop do trgov 2020

3. oktobra 2019

Namen podpore Podpora za dostop do trgov je namenjena: – povečanju zmogljivosti izvajalcev v AV sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih (AV) del, ki imajo potencial za kroženje v EU in zunaj nje ter spodbujanju evropske in mednarodne koprodukcije, vključno s TV prikazovalci; – spodbujanju izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih […]

Več

Dostop do trgov 2019

30. januarja 2019

Namen razpisa Podpora za dostop do trgov je namenjena: – povečanju zmogljivosti izvajalcev v AV sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih (AV) del, ki imajo potencial za kroženje v EU in zunaj nje ter spodbujanju evropske in mednarodne koprodukcije, vključno s TV prikazovalci; – spodbujanju izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih […]

Več

Dostop do trgov 2018

18. decembra 2017

Namen razpisa Podpora za dostop do trgov je namenjena: – povečanju zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih (AV) del, ki imajo potencial za kroženje po EU in zunaj nje, spodbujanju evropske in mednarodne koprodukcije, vključno s TV prikazovalci; – spodbujanju izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih orodij, […]

Več

Dostop do trgov 2017

6. decembra 2016

Namen razpisa Podpora za dostop do trgov je namenjena: – povečanju zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki imajo potencial za kroženje po Uniji in zunaj nje, spodbujanju evropske in mednarodne koprodukcije, vključno s TV prikazovalci; – spodbujanju izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih orodij, ki […]

Več

Podpora za dostop do trgov 2016

19. maja 2016

Namen razpisa Prednostne naloge podprograma MEDIA so povečanje zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki bodo imela možnost kroženja po Uniji in zunaj nje, spodbujanje evropske in mednarodne koprodukcije, tudi z izdajatelji televizijskih programov ter spodbujanje izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih orodij, ki izvajalcem v […]