Novice

Seznam

Akcija 3 (2000-2006)


Več

EVROPSKI DEDIŠČINSKI LABORATORIJI

21. decembra 2006

Rok za oddajo predloga na
Ministrstvu za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubjana: 22. november 2002.

Več

Razpis 2004: KULTURNO PRAZNOVANJE OB ŠIRITVI EVROPSKE UNIJE

21. decembra 2006

Akcija 3 – razpis

Rok za oddajo prijav: 10. oktober 2003


Evropska komisija je v okviru AKCIJE 3, ki je del okvirnega programa Kultura 2000, objavila poseben razpis na temo kulturnega praznovanja ob širitvi Evropske unije v letu 2004. Finančna podpora v okviru razpisa je namenjena omejenemu številu obsežnih projektov, ki vključujejo transnacionalno sodelovanje in katerih cilj je izpostaviti kulturno razsežnost širitve EU.

Več

EVROPSKI DEDIŠČINSKI LABORATORIJI (2005)

21. decembra 2006

KULTURA 2000 – Akcija 3

Rok za prijavo: 22. oktober 2004


V okviru programa Evropske unije Kultura 2000 – Akcija 3 je vsako leto objavljen poseben razpis “Evropski dediščinski laboratoriji”, namenjen projektom s področja ohranjanja in varovanja spomenikov in/ali krajev izrednega pomena in dostopnih javnosti.
Do podpore so upravičeni projekti, ki jih zaradi njihovega prispevka k razvoju in razširjanju inovativnih konceptov, metod in tehnik na evropski ravni lahko uvrstimo v kategorijo “Evropski dediščinski laboratorij”.