Novice

Prispevaj mnenje o Ustvarjalni Evropi

Evropska komisija začela s posvetovanjem o izvajanju edinega evropskega programa financiranja za kulturni in ustvarjalne sektorje. Posvetovanje bo trajalo do 6. septembra 2024. Zdaj je čas, da prispevate mnenje!

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o programu Ustvarjalna Evropa, ki je na »pol poti izvajanja« do izteka leta 2027.

Tako organizacije kot posameznike, vključno z odločevalci in uradniki, ki so neposredno vključeni v program Ustvarjalna Evropa ali imajo od njega koristi, vabi, da podajo povratno informacijo o programu. Komisija je k podaji ocene povabila tudi evropske centre Ustvarjalna Evropa, tudi Motovilo (CED Slovenija).

Posvetovanje traja med 31. majem in 6. septembrom 2024.

Več informacij o posvetovanju je dostopnih na spletu Evropske komisije, kjer je dostopna tudi povezava do vprašalnika. Vprašalnik vključuje vprašanja o učinkovitosti, ustreznosti in skladnosti, dodani vrednosti ter prihodnosti Ustvarjalne Evrope.

Za sodelovanje se je potrebno registrirati ali prijaviti prek računa EU Login, s čimer želi Komisija zagotoviti transparentnost postopka.

Rezultati posvetovanja se bodo skupaj z drugimi podatki uporabili pri neodvisni končni oceni programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020 in vmesni oceni programa 2021–2027. Poročilo bo nato predloženo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije, ocena stanja pa bo Komisiji v pomoč pri razmisleku o prihodnosti programa Ustvarjalna Evropa.