Novice

Poseben ukrep EK za inovativne rešitve za podnaslavljanje evropskih filmov

Cilj ukrepa je povečati razpoložljivost in kroženje evropskih filmov z zmanjšanjem stroškov podnaslavljanja in boljšo uporabo javnih sredstev za prevajanje filmov. Rok za prijavo: 15. september 2017

Evropska Komisja je 23. junija 2017 objavila poseben ukrep “Crowdsourcing subtitling to increase the circulation of European works” (CNECT 2017/3135124).

Ukrep je sestavljen iz dveh akcij:
A) inovativne rešitve za visokokakovostno prevajanje filmov
B) omogočanje spremljanja/sledenja jezikovnih različic in omogočiti hitrejši dostop do jezikovnih različic za VOD, televizijo in kinematografe.

Pričakovani izidi ukrepa:
– boljša prožnost pri uporabi jezikovnih različic ne glede na uradni jezik (-e) na ozemlju držav članic, kjer se predvaja evropsko avdiovizualno delo,
– olajšan dostop do evropskih vsebin širšemu občinstvu,
– povečanje kroženja evropskih filmov;

Upravičeni prijavitelji: Pravne osebe s sedežem v državi članici EU.

Proračun: Evropski parlament je izvajanje ukrepa sprejel proračun v višini 1 milijona EUR, od tega 700.000 EUR za akcijo A in 300.000 EUR za akcijo B. Komisija bo podprla največ štiri prispele predloge.

Časovnica 

Objava ukrepa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
junij
2017
15. september sept./okt. 2017 okt./nov.
2017
okt./nov.
2017
januar 2018

 

Več informacij: Evropska komisija