Novice

Objavljeno poročilo o dosežkih Ustvarjalne Evrope v letu 2019

Komisija je v začetku septembra objavila poročilo o napredku in glavnih dosežkih v letu 2019 programa Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Monitoring report 2019). Ponosni smo, da je CED Slovenija med 40 evropskimi centri Ustvarjalna Evropa izpostavljen kot primer dobre prakse!

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 16. septembra 2020
Creative Europe Monitoring report 2019.

Komisija je v začetku septembra objavila poročilo o napredku in glavnih dosežkih v letu 2019 programa Ustvarjalna Evropa. Iz poročila izhaja, da program Ustvarjalna Evropa še naprej zagotavlja bistveno podporo evropskim avdiovizualnim vsebinam ter krepi glasbeno raznolikost, mobilnost umetnikov in enakost spolov, hkrati pa prispeva k bolj zelenemu in trajnostnemu sektorju.

Podprogram MEDIA je v letu 2019 podprl 25 % vseh filmskih produkcij v EU; 21 filmov, financiranih iz tega podprograma, pa je prejelo 40 nagrad na sedmih najbolj prestižnih filmskih festivalih na svetu. Podprogram Kultura, ki spodbuja sodelovanje po vsej Evropi pri uprizoritvenih umetnostih, založništvu, arhitekturi in drugih področjih, je združil več kot 3100 organizacij v 501 projektu. Prispeval je tudi k nadaljnji digitalizaciji kulturnega področja ter k spodbujanju socialnega vključevanja in vključevanja prikrajšanih skupin.

Poročilo izpostavlja tudi napredek pri dostopu do financiranja prek jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje (CCS), ki je leta 2019 podprl projekte 1547 MSP s tega področja v višini 1,08 milijarde evrov, kar je dvakratno povečanje števila MSP glede na leto poprej.

Komisija pripravlja novi program Ustvarjalna Evropa 2021–2027, ki naj bi se začel januarja 2021 in bo obravnaval izzive, s katerimi se kulturni in ustvarjalni sektorji soočajo zaradi pandemije koronavirusa. Komisija je predlagala, naj ti sektorji postanejo bistveni del načrta okrevanja za Evropo, da bi tako zagotovili njihovo celovito in hitro okrevanje ter večjo konkurenčnost in odpornost.

Motovila (CED Slovenija) je ponosna, da je naše odlično delo prepoznala tudi Evropska komisija. Med 40 evropskimi centri Ustvarjalna Evropa je izpostavila prav Motovilo in to kar z dvema primeroma dobre prakse: mednarodno konferenco Mobilnost za ustvarjalnost in strokovnim seminarjem Moč dokumentarnega filma.

Celotno sporočilo Komisije lahko preberete tukaj.
Pregled rezultatov razpisov Ustvarjalne Evrope za leto 2019 je dostopen tukaj.