Novice

PONOVNO REKORDNI REZULTATI: Slovenske organizacije sodelujejo v vsakem četrtem podprtem projektu sodelovanja Kultura za leto 2019!

Med 106. projekti sodelovanja Kultura, izbranimi na evropski ravni, je letos rekordno število takih, v katerih sodelujejo slovenske organizacije: kot vodja ali partner so vključene v 28 projektov, kar predstavlja 26 odstotkov vseh uspešnih prijav. Od tega je pet projektov s slovenskim vodjo s skupno podporo EU v višini skoraj 1 milijon EUR. V 23. odobrenih projektih pa sodeluje še 24 slovenskih partnerjev

Za medije · 31. julija 2019

44,6 milijonov EUR za 106 izbranih projektov sodelovanja Kultura

Neodvisni strokovnjaki so izmed upravičenih prijav izbrali 106 projektov, za katere bo Ustvarjalna Evropa namenila 44,6 milijona EUR. V podprtih projektih sodelujejo organizacije iz 34 različnih držav, stopnja uspešnosti na razpisu pa znaša rekordnih 30 odstotkov – najverjetneje zaradi manjšega števila prijav in nekoliko višjega proračuna.
Slovenija beleži nadpovprečno stopnjo uspešnosti (38 %) in zaseda neverjetno 6. mesto po številu podprtih projektov s slovensko udeležbo. Slovenske organizacije skupaj ustvarjajo 165 mednarodnih povezav s partnerji iz 28 različnih držav. Letos največ sodelujejo s partnerji iz Italije (15), ki slovenske organizacije tudi največkrat povabijo k sodelovanju, Nemčije (12), Belgije in Združenega kraljestva (v obeh primerih po 11 organizacij) ter Poljske (10).
Po mnenju Komisije so izbrani projekti kakovostni in vključujejo različne umetniške žanre, prioritete programa in področja. Največ podprtih projektov je s področja uprizoritvenih umetnosti (46 %), med njimi prevladujejo projekti s področja glasbe in gledališča. Sledijo projekti s področja kulturne dediščine (24 %), vizualnih umetnosti (15 %) in ostalih področij.
Največkrat opredeljena prednostna naloga v podprtih projektih je spodbujanje nadnacionalne mobilnosti, sledi izobraževanje in usposabljanje z namenom izboljšanja zmogljivosti sektorja, razvoj občinstev in medkulturni dialog. Še vedno pa ostajajo na repu projekti, ki se ukvarjajo z digitalizacijo in novimi poslovnimi modeli. Nekaj projektov se bo osredotočalo na zapuščino Evropskega leta kulturne dediščine.

Rekordno število podprtih organizacij iz Slovenije

Med izbranimi je 5 projektov s slovenskim vodjo, ki so skupaj pridobili skoraj 1 milijon EUR podpore EU. Čestitamo Mestu žensk, Pionirskemu domu, Radiu Študent, Slovenskemu gledališkemu inštitutu in Založbi GOGA!
Poleg tega slovenske organizacije kot partner sodelujejo še v 23. projektih (op. podatek o deležu podpore za slovenske partnerje še ni na voljo). To pomeni, da so slovenske organizacije kot vodja ali partner vključene v 28 projektov, kar predstavlja 26 % vseh uspešnih prijav! V podprtih projektih sodeluje 25 različnih organizacij iz Slovenije, med njimi pa so štiri uspešne kar z dvema projektoma: Mesto žensk, Založba Goga in Pionirski dom so uspeli kot vodje in še v vlogi partnerja, Lutkovno gledališče pa je partner v dveh projektih.

Slovenski javni zavodi vse bolj aktivni, večina podprtih iz Ljubljane

Opazna je sprememba trenda glede statusa slovenskih organizacij. Med uspešnimi domačimi prijavitelji imamo tokrat prvič nekoliko večje število javnih zavodov (13) v primerjavi z nevladnimi organizacijami (12). Na zemljevid pa poleg Ljubljane, kjer ima sedež večina podprtih organizacij, letos dodajamo še Maribor (UGM in Društvo X-OP), Novo Gorico (Univerza v NG), Novo mesto (Založba Goga) in Mursko Soboto (RIS Dvorec Rakičan).