Novice

Partizanska bolnišnica Franja je prejemnica Evropskega znaka kulturne dediščine

Evropska komisija je 10. marca 2015 sprejela odločitev o podelitvi znaka evropske kulturne dediščine, med 16 izbranimi je tudi Franja. Znak so slovesno podelili 15. aprila v Bruslju, ministrica za kulturo Julijana Mlakar Bizjak pa je v soboto, 18. aprila, v soteski Pasice pri Cerknem slavnostno odkrila znak evropske kulturne dediščine.

Kultura · 20. aprila 2015

Znak Evropska komisija podeljuje v okviru posebnih ukrepov programa EU Ustvarjalna Evropa, in sicer krajem simboličnega pomena za evropsko povezovanje. Ti kraji so pomniki in simboli evropskega povezovanja, idealov, vrednot in zgodovine. Skrbno jih izberejo glede na njihovo simbolično vrednost, vlogo, ki so jo odigrali v evropski zgodovini, ter dejavnosti, s katerimi si prizadevajo Evropsko unijo še bolj približati njenim državljanom.

Partizanska bolnica Franja je znak evropske dediščine prejela kot enkraten primer zdravstvene oskrbe ljudi v izrednih razmerah in izjemen simbol človečnosti, solidarnosti in tovarištva med domačini, osebjem bolnišnice in ranjenimi vojaki, ki so se borili proti fašizmu in nacizmu med drugo svetovano vojno.

Foto: Mestni muzej Idrija

Ostali prejemniki Evropskega znaka kulturne dediščine 2014:
– Münster and Osnabrück – Prizorišči westaflskega miru, Nemčija
– Grad Hambach, Nemčija
– Središče antičnih Aten,Grčija
– Arhiv aragonske krone, Španija
– Residencia de Estudiantes, Španija
– Opatija Cluny, Francija
– Hiša “očeta Evrope” Roberta Schumana, Francija
– Panevrospki piknik – spominski park, Madžarska
– Muzej Casa Alcide De Gasperi, Italija
– Kaunas of 1919-1940, Litva
– Union of Lublin, Poljska
– Ustava, 3. maj, 1791 Constitution, Poljska
– Ladjedelnica v Gdańsku, Poljska
– Knjižnica na univerzi Coimbra, Portugalska
– Listina o odpravi smrtne kazni iz leta 1867, Portugalska

Evropska komisija je že prejela osemanjst novih prijav v ovkiru razpisa za leto 2015. Izbirni panel sedaj pregleduje kandidature, do katerih so bile upravičene vse članice EU. Vsaka članica lahko komisiji v sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji vsaki dve leti posreduje do dve kandidaturi, panel 13 neodvisnih strokovnjakov pa lahko Komisiji predlaga največ enega kandidata. Novi prejemniki bodo znani spomladi 2016. Več tukaj.

Dodatne informacije:
Več informacij o bolnišnici Franja >>>
Podelitev znaka v Bruslju, 15. aprila 2015 >>>
Več informacij o znaku na EK in CED Slovenija
Poročilo panela strokovnjakov za leto 2014 >>>
Ministrica za kulturo odkrila znak evropske kulturne dediščine partizanski bolnišnici Franja >>>