One

Ministrstvo za kulturo: javni poziv za sofinanciranje projektov EU Ustvarjalna Evropa

CREA-CULT-2021-LIT
ODPRTO > ČET, 30.12.2021
 • Ustvarjalna Evropa (2021–2027)
  • Kultura
  • MEDIA
  • Medsektorski sklop
 • 2021
 • 300.000,00 €
 • 5.000,00 € - 15.000,00 €
 • MGA CREA
 • Čet., 12.12.2021
  ODPRT
  • 12.12.2022 · Oddaja lorem ipsum dolor sit amet conisliqur malanga treximexi.
  • 12.12.2022 · Oddaja lorem ipsum dolor sit amet conisliqur malanga treximexi.
  • 12.12.2022 · Oddaja lorem ipsum dolor sit amet conisliqur malanga treximexi.

NAMEN PODPORE

Pilotni pripravljalni ukrep je namenjen podpori kinematografom kot inovativnim kulturnim središčem v lokalnih skupnostih. V ospredju letošnjega razpisa so kulturne ustanove v krajih, ki so infrastrukturno slabše razviti glede na ponudbo filmske kulture ter hkrati trpijo za poledicami pandemije COVID-19. Lokalni kinematografi namreč delujejo kot stične točke oz. centri kulturnega življenja lokalnih skupnosti. Imajo pomembno vlogo v kontekstu družbenega življenja; zagotavljajo možnosti izobraževanja in prispevajo k lokalnem gospodarstvu in s tem k razvoju na sploh. Kulturni, družbeni in gospodarski pomen prikazovalcev za lokalno okolje je treba v kontekstu posledic pandemije COVID-19 dodatno podpreti s spodbujanjem razvoja novih poslovnih modelov in interakcije z občinstvi ter pestro ponudbo najboljših evropskih avdiovizualnih in kulturnih vsebin.

Pričakovani rezultati:
 • oblikovanje inovativnih kulturnih središč, ki temeljijo na sodelovanju kinematografov in drugih organizacij za spodbujanje filmske kulture, vključno s spletnimi platformami;
 • novi poslovni modeli za povezovanje z obstoječimi in doseganje novih občinstev (predvsem mladih) prek ponudbe kakovostnih in raznolikih evropskih AV in kulturnih ter vzgojnih vsebin;
 • novi pristopi k kino izkušnji, kot osnova za nove modele kulturnega udejstvovanja predvsem v krajih, kjer kinodvoran in ostale kulturne infrastrukture primanjkuje ali pa le-ta trpi za posledicami pandemije COVID-19;
 • podpora družbenemu in gospodarskemu razvoju lokalnih skupnosti prek inovativnih projektov, ki upoštevajo učinke pandemije in kino-izkušnjo ponovno gradijo tako v njeni realni kot tudi virtualni dimenziji
 • spodbujanje čezmejnega sodelovanja med kinematografi, spletnimi platformami in drugimi akterji v kulturi vključno in predvsem v krajih, kjer le-teh primanjkuje oz. v katerih je pandemija COVID-19 pustila globje posledice
 • Dokumenti

 • Svetovanje