Novice

Objavljeni zadnji CE-MEDIA rezultati za 2014

Trem slovenskim distributerjem še 71.437 EUR za avtomatično distribucijo tujih evropskih filmov, s čimer skupni izkupiček distribucijskih podpor za slovenske prijavitelje v 2014 prihaja do 162.437 EUR!

Rezultati · 5. decembra 2014

Z objavo zadnjih rezultatov programa Ustvarjalna Evropa – MEDIA za razpis EAC/S28/2013 (avtomatična distribucija) so znani vsi MEDIA rezultati za leto 2014.

Slovenski izkupiček za avtomatično distribucijo za 2014 je skupno 71.437 EUR, in sicer so bili uspešni naslednji distributerji, ki jim iskreno čestitamo:
* Blitz Film – 35.225 EUR
* Demiurg – 18.023 EUR
* Karantanija Cinemas – 18.189 EUR

Skupaj s predhodnimi rezultati dveh rokov za selektivno distribucijo, kjer so distributerska podjetja Cinemania group, Continental Film, Demiurg in Fivia pridobila 91.500 EUR, so z rezultati za avtomatično distribucijo prijaviteljev Blitz, Demiurg in Karantanija Cinemas v letu 2014 za distribucijo zagotovili skupno 162.937 EUR.