Novice

Objavljeni rezultati razpisov za TV prikazovanje in koprodukcijske sklade

Znani so prvi rezultati dveh MEDIA razpisov znotraj podprograma Ustvarjalna Evropa (razpisa za TV prikazovanje in koprodukcijske fonde)!

Rezultati · 15. junija 2014

TV predvajanje
Na prvem roku razpisa za TV prikazovanje (EAC/S24/13, rok 28. feb 2014) je podporo dobilo 22 filmskih projektov (pdf), ki nastajajo z udeležbo najmanj treh tv hiš iz treh različnih MEDIA držav.

Podpora za mednarodne koprodukcijske sklade
Na razpisu za podporo mednarodnim koprodukcijskim skladom (EAC S29/2013, rok 28. mar 2014), na katerem je kandidiralo 9 projektov iz 7 držav, je MEDIA sredstva za spodbujanje koprodukcij s tretjimi državami dobilo pet inštitucij iz Italije, Nemčije, Nizozemske in BIH:
* TFL Distribution (170.000 EUR) italijanskega prijavitelja Museo nazionale del cinema
* World Cinema Fund Europe (300.000 EUR) nemškega prijavitelja Kulturveranstaltungen des Bundes, ki že izvaja World Cinema Fund
* IDFA Bertha Fund Europe (300.000 EUR) nizozemske organizacije Jan Vrijman Fonds
* HBF+Europe (300 000 EUR), katerega nosilec je Mednarodni filmski festival Rotterdam
* Sarajevo City of Film (240 000 EUR) združenja Obala Art Centar iz Bosne in Hercegovine

Več informacij:
Rezultati EAC S29/2013
Seznam prijaviteljev EAC S29/2013