Novice

Objavljen razpis: Platforma za čezmejno distribucijo evropskih uprizoritvenih del

Glavni cilj razpisa za oddajo ponudbe (tender) je oblikovati platformo in preizkusiti distribucijsko shemo na področju uprizoritvenih umetnosti. Rok za oddajo ponudb: 31. julij 2020.

Kultura · 19. junija 2020
Panel on the Impacts of practising mobility. Mobility4Creativity, 4.–5. april 2019. Foto ©Coline Robin za Motovila.

Kot napovedano aprila letos, je Evropska komisija za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem v luči premostitvenih ukrepov zaradi posledic pandemije covid-19 v sklopu programa Ustvarjalna Evropa objavila novi sektorsko specifičen javni razpis za zbiranje ponudb za vzpostavitev Platforme za čezmejno distribucijo evropskih uprizoritvenih del (Platform for the Cross-border Distribution of European Performing Arts Works, EAC/2020/OP/0007).

Glavni cilj razpisa je oblikovati platformo in preizkusiti distribucijsko shemo na področju uprizoritvenih umetnosti. Ponudba naj vključuje:
— popis obstoječih programov za podporo fizične in digitalne distribucije uprizoritvenih del, zlasti na nadnacionalni ravni,
— predstavitev in primerjava obstoječih sistemov za nadnaslavljanje/podnaslavljanje ter drugih ustreznih digitalnih orodij v sektorju uprizoritvene umetnosti,
— vzpostavitev spletne platforme in preskušanje čezmejnih (fizičnih in digitalnih) distribucijskih ukrepov na področju uprizoritvene umetnosti,
— oblikovanje političnih priporočil za prihodnje ukrepe na področju uprizoritvene umetnosti (distribucija).

Razpis je je osredotočen na dela s področja uprizoritvenih umetnosti, tj. gledališče, ples, performans, cirkus in ulična umetnost. Področje glasbe (vključno z opero in muzikali) ni predmet tega razpisa, saj so glasbi namenjeni ukrepi v okviru pobude Music Moves Europe.

Vrednost razpisa je 2.500.000 EUR, rok za oddajo ponudb pa je petek, 31. julij 2020.
Komisija bo podpora dodelila najbolje ocenjenemu ponudniku. Več informacij in razpisna dokumentacija so dostopni na portalu e-Tendering.