Novice

Naslednji teden ne spreglejte poziva MK za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

V petek, 25. marca 2016 bo Ministrstvo za kulturo predvidoma objavilo poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.

Ministrstvo za kulturo je na spletu objavilo novico o najavi Javnega poziva za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016, ki bo predvidoma objavljen v Uradnem listu RS, v petek, 25. marca 2016.

Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge obravnavala po vrstnem redu njihovega prispetja. Ker gre za javni poziv, se namreč pri obravnavi upošteva vrstni red prispetja popolnih vlog (vloga je uvrščena v vrstni red, ko je popolna).

Zainteresirane osebe se bodo od dneva in ure objave v Uradnem listu RS lahko seznanile z dokumentacijo poziva na spletnih straneh ministrstva, v poslovnem času pa bo dokumentacija dostopna tudi v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

Organizacije, ki ste uspešno kandidirale na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, spremljajte splet Ministrstva za kulturo!