Novice

Motovila zaključila izvajanje nalog CED Slovenija 2014–2020

Motovila, ki je v Sloveniji vzpostavila enega najbolj prepoznavnih in uspešnih centrov CED znotraj evropske mreže, na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kulturo s 30. junijem 2021 zaključuje dejavnosti CED Slovenija 2014–2020.

Dejavnosti · 29. junija 2021

Čeprav smo še danes, 29. 6., tik pred začetkom Info dneva Ustvarjalna Evropa, ki se ga je udeležilo 97 udeležencev, z Ministrstva za kulturo prejeli ustno zagotovilo, da bo ministrstvo Motovili do konca julija 2021 podaljšalo obstoječo pogodbo, smo po zaključku dogodka s strani ministrstva prejeli dokončno odločitev, da podaljšanje ni možno. Motovila tako s 30. 6. zaključuje sedemletni cikel izvajanja dejavnosti CED Slovenija za obdobje 2014–2020.

Strokovna podpora, ki se je v preteklem obdobju izkazala kot ključen dejavnik izjemne uspešnosti Slovenije v Ustvarjalni Evropi, bo ponovno na voljo, ko ministrstvo izpelje postopek imenovanja centra CED Slovenija za obdobje 2021–2027, ki je ravnokar v teku in se bo predvidoma zaključil najkasneje sredi septembra.

Berite, berite, preberite!

* Nova Ustvarjalna Evropa premika meje.
* Uredba (EU) 2021/818 EP in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Ustvarjalne Evrope.
* Objavljeni razpisi nove Ustvarjalne Evrope: trenutno je odprtih 21 razpisov Ustvarjalne Evrope, tj. v vseh treh sklopih Kultura, MEDIA in Medsektorski sklop.
* Razpisna besedila so dostopna na portalu Funding & tender opportunities.
* Seznam tretjih držav, ki so upravičene do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi.
* Oglejte si tudi posnetek in predstavitve z info dneva v organizaciji EACEA.

POMNITE: Razpisni postopek v celoti poteka na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o podprtih projektih bo potekalo elektronsko in brezpapirno na Funding & Tenders Portal.
Toplo priporočamo ogled Video tutorial EACEA in branje priročnika Online Manual.

KAM PO PODPORO, KO UMANJKA CENTER CED SLOVENIJA?

Za dodatne informacije se obrnite na Ministrstvo za kulturo (gp.mk@gov.si) ali Izvajalsko agencijo EACEA, in sicer v razpisnem besedilu izbranega razpisa poiščite poglavje »Help«, v katerem imate direkten dostop do portala, kjer pridete do spletnega priročnika in pogosto zastavljenih vprašanj ter kontakta IT Helpdesk (v primeru vprašanj, povezanih s sistemom za oddajo prijav na portalu) in t. i. funkcionalni e-naslov za vsak posamezen razpis (za ne-IT povezana vprašanja v zvezi z razpisom).

Ekipa CED Slovenija, ki deluje v zavodu Motovila, s tem sporočilom zaustavlja brezplačno podporo uporabnikom Ustvarjalne Evrope.

Motovila seveda dela naprej, a do nadaljnjega ne bo izvajala nalog CED Slovenija.