Novice

MOL objavila poziv za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

Mestna občina Ljubljana (MOL) bo sofinancirala projekte nevladnih organizacij na področju kulture s sedežem v MOL, ki so bili izbrani na razpisih podprograma Kultura. Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do 15. okt. 2018.

Razpisi · 17. septembra 2018
Ljubljana. Foto: Philippine Loiseau.

Ukrep sofinanciranja MOL je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniške dejavnosti ter imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana (MOL).

MOL bo v letu 2018 sofinanciral projekte upravičenih izvajalcev, ki so bili v letih 2014, 2015, 2016 ali 2017 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, in pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2018. Projekti, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, v letu 2018 niso predmet tega poziva.

Javni poziv je odprt od 14. septembra 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 15. okt. 2018 do 24. ure.

Več o pozivu na spletu CED Slovenija in MOL.
Pristojna institucija za dajanje informacij in pojasnil je MOL oz. zanjo pristojni uslužbenec g. Davor Buinjac, tel.: 01 306 48 40, e-pošta: davor.buinjac@ljubljana.si.