Novice

MOL napovedala poziv za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

Mestna občina Ljubljana bo 2. sept. objavila javni poziv za sofinanciranje projektov NVO na področju kulture s sedežem v MOL, ki so bili izbrani na razpisih Ustvarjalna Evropa (Kultura). Rok za prijavo do porabe sredstev oz. najdlje do 2. okt. 2022.

Priložnosti · 31. avgusta 2022

Mestna občina Ljubljana (MOL) obvešča, da bo v petek, 2. septembra ob 9.00 uri, na spletni stran MOL pod razdelkom Razpisi, razgrnitve in javne objave objavljen “Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA”.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 2. oktobra 2022. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Predmet poziva bo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2019, 2020, 2021 ali 2022 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropapodprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2022.

Na poziv bo mogoče prijaviti izbrane projekte na enem izmed naslednjih področij: evropske platforme, evropske mreže in projekti sodelovanja. Projekti literarnega prevajanja ne bodo predmet tega poziva.