Novice

Koronavirus: kako vpliva na program Ustvarjalna Evropa?

Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (DG EAC) Evropske komisije je 14. aprila 2020 objavil odgovore na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z izvajanjem programa Ustvarjalna Evropa med pandemijo COVID-19.

Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 uradno razglasila globalno pandemijo COVID-19. Zato je pri odzivu na izjemne razmere, ki jih povzroča svetovna pandemija, upravičeno uporabiti načelo višje sile.

Glavni cilj Evropske komisije je varnost in zaščita vseh udeležencev in upravičencev programa Ustvarjalna Evropa, obenem pa spoštovanje vseh omejevalnih ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni. Evropska komisija želi s svojim delovanjem upravičencem projektov in drugim udeležencem programa pomagati pri soočanju z negativnimi posledicami krize.

Komisija bo svoj odziv sproti prilagajala izrednim razmeram: redno bo pojasnjevala uporabo pravil in postopkov ter jih, če bo potrebno, v sodelovanju z Izvajalsko agencijo EACEA smiselno poenostavljala.

Dokument »Q&A« (pdf.; v angleščini) daje odgovore na doslej zastavljena vprašanja in se bo redno posodabljal, da bo upošteval nadaljnje pomisleke, ki jih na Komisijo naslavljajo prijavitelji in izvajalci projektov idr. aktivnosti v okviru Ustvarjalne Evrope.

I. Se ravnokar prijavljate na razpis Ustvarjalna Evropa?

Večina aktualnih razpisov ima podaljšan rok! Preveri tukaj.

II. Ste bili uspešni na razpisu in čakate na sporazum o podpori EU?

Skenirana kopija bo trenutno dovolj za sklenitev pogodbe. Po izteku izrednih razmer, boste morali dostaviti original.

III. Ste upravičenec s podporo Ustvarjalna Evropa?

PREGLED VSEBIN:

1. Upravičeni dodatni stroški (npr. povezani z dodatno letalsko vozovnico za predčasno vrnitev domov).

2. Upravičeni stroški dela, povezani z odpovedanimi aktivnostmi.

3. Kakšne so opcije sporazuma o donaciji, če projekta ni mogoče izvesti, kot je predvideno?
a) Podaljšanje trajanja projekta in/ali sprememba vsebine projektnih dejavnosti.
b) Začasa prekinitev izvajanja projekta.
c) Odlog začetka izvajanja projekta.
d) Odpoved sporazuma o dodelitvi podpore EU.

4. Že nastali stroški za preklicane dejavnosti bodo upravičeni, če se utemelji »višja sila«.

5. Če odlog ni več mogoč, je dovoljeno dogodke nadomestiti z drugimi formati in aktivnostmi, ki bolj ustrezajo trenutnim razmeram (npr. spletni seminarji, publikacije, videoposnetki).

6. Aktivnosti je dovoljeno preložiti.

7. Za dodatna sredstva v okviru veljavne pogodbe NI mogoče zaprositi.

8. Spremembe proračuna so dovoljene pod pogoji, določenimi v sporazumu; če so spremembe večje, jih je mogoče odobriti s spremembo sporazuma.

9. Dovoljene zamude pri predložitvi končnih poročil.

10. Vse obvezne elemente zaključnih poročil je treba predložiti; če pa manjkajo rezultati, povezani s preklicanimi dejavnostmi, je ob ustrezni utemeljitvi zaključno poročilo sprejeto.

Natančna pojasnila preverite v dokumentu »Q&A«!

DODATNE INFORMACIJE

Kam naslovim vprašanja o vplivih izbruha Covid-19 na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru Ustvarjalne Evrope?

KULTURA
Izvajalska agencija EACEA za projekte sodelovanja, mreže, platforme, projekte literarnega prevajanja (za tekoče projekte: eacea-culture-contractual@ec.europa.eu) in kulturno sodelovanje na Zahodnem Balkanu 2019.
Evropska komisija, Oddelek za Ustvarjalno Evropo (EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu) za druge pobude, tj. Evropske prestolnice kulture, nagrade Evropske unije, EHL).

MEDIA
Izvajalska agencija EACEA; glej tukaj.