Novice

Koronavirus in izvajanje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

Izvajalska agencija EACEA je podala nove napotke za vse, ki sodelujete pri mednarodnih projektih s podporo Ustvarjalne Evrope in vam izbruh koronavirusa COVID-19 otežuje izvedbo aktivnosti v okviru tekočih projektov.

Slika: The Anatomy Lesson Of Dr Nicolaes Tulp, Rembrandt Van Rijn. Vir: Europeana.

EACEA je 25. marca 2020 objavila nove napotke za prejemnike podpore programov EU, ki jih upravlja, torej tudi za program Ustvarjalna Evropa. Prosimo, preverite svoj sporazum o podpori EU in o težavah pri izvajanju projekta zaradi izbruha koronavirusa obvestite vašega skrbnika pogodbe na EACEA!

1) Upravičenost že nastalih stroškov v okviru veljavnih pogodb

V primerih, ko je mobilnost posameznikov, vključno z udeležbo na sestankih ali dogodkih, onemogočena zaradi (samo)karantene, bolezni ali ogroženosti območja, bo EACEA kot upravičene* upoštevala vse stroške potovanja ali nastanitve, ki jih ni bilo mogoče preklicati in ne bodo povrnjeni iz drugih virov, pod pogojem, da upravičenci predložijo ustrezna dokazila (zlasti če so zahtevali povračilo in so bili zavrnjeni).
*Če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost, določene v sporazumu o sodelovanju oz. pogodbi.

2) Kadar COVID-19 preprečuje izvajanje pogodbe

V primerih, ko je izvajanje pogodbe zaradi COVID-19 onemogočeno (npr. zaradi nerazpoložljivosti ključnega osebja, nemožnosti opravljanja dela na območju, ki ga je prizadel virus, ali katerega koli drugega razloga, ki se lahko šteje za višjo silo), lahko EACEA odobri nadomestno dejavnost ali kasnejšo izvedbo. To lahko EACEA stori le na podlagi predhodne utemeljene zahteve upravičenca/izvajalca, ki zaprosi za spremembo pogodbe, vključno s podaljšanjem obdobja njenega izvajanja.

Dokumentacija: Upravičenci morajo pridobiti in hraniti ustrezno dokumentacijo, ki bo morda potrebna, da bodo z njo kasneje dokazali/utemeljili vsako odločitev, ki je vplivala na izvajanje projekta (zlasti s finančnega vidika).

Uradno stališče EACEA je objavljeno tukaj (25. 3. 2020). Uradno stališče je podala tudi Evropska komisija tukaj, ki se bo v sodelovanju z EACEA v mejah veljavnega pravnega okvira prilagodila izvajanju programa Ustvarjalna Evropa. Pomnite, da lahko EACEA in Komisija sprejmeta nove oz. dopolnjene ukrepe glede na razvoj dogodkov!

Sicer pa sledite nacionalnim priporočilom za ravnanje v trenutni situaciji, tako pri udeležbi na dogodkih v tujini kot pri organizaciji lastnih.

Dne 12. 3. 2020 je stopila v veljavo Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenija (Uradni list RS, št. 19/20 z dne 13. 3. 2020). Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-19 tukaj. Od tam lahko dostopate do informacij v zvezi s priporočili glede množičnih dogodkov.

Odpoved osebnih srečanj

Ekipa zavoda Motovila (CED Slovenija) zaradi trenutne situacije v zvezi z izbruhom koronavirusa do nadaljnjega odpoveduje vsa osebna srečanja in zapira vrata pisarne. Dosegljivi smo po elektronski pošti, prek družbenih omrežij ali prek Skypa. V primeru, da potrebujete poglobljeno svetovanje v zvezi z aktualnimi razpisi Ustvarjalne Evrope, nam na info@ced-slovenia.eu sporočite, da se dogovorimo za termin svetovanja prek telefona ali Skypa.