Novice

Koga zanima študij med umetnostjo, znanostjo in novimi tehnologijami?

5. jun. 2018 vabljeni na informativni dan Univerze v Novi Gorici za študijske programe I. in II. stopnje, v okviru katerih bo predstavljen tudi podiplomski program Medijske umetnosti in prakse (MUP) z nosilnimi moduli Animacija, Film, Novi mediji in Sodobne umetniške prakse.

Kultura · 5. junija 2018
Vir: @akademija.umetnosti.UNG.visoka.sola.za.umetnost.

Že v akademskem letu 2018/19 bo MUP nudil 5 intenzivnih delavnic širom Evrope (Portugalska, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Slovenija) ter delo z vrhunskimi mentorji, umetniki, znanstveniki, inženirji, kuratorji in producenti, združenimi v projektu MAST* pod vodstvom Akademije umetnosti UNG. Študentje različnih modulov programa bodo v prihodnjih letih na mednarodni ravni reševali sodobne izzive na presečiščih umetnosti, znanosti in tehnologij!

Tudi višji letniki prvostopenjskega programa Digitalne umetnosti in prakse bodo deležni delov programa MAST.

Informativni dan Gorica (Italija): palača Alvarez, Via Armando Diaz 5 (lokacija)
V torek, 5. junija 2018 ob 15. uri bosta potekali predstavitvi:
• prvostopenjskega programa Digitalne umetnosti in prakse ter
• drugostopenjskega programa Medijske umetnosti in prakse (vklj. MAST)

V primeru, da vas zanima podiplomski program MUP, projekt MAST (Module in Art, Science and Technologies), ali tudi dodiplomski program DUP, pa se info-dneva ne morete udeležiti, pišite na info.au@ung.si! Več na spletni strani za prijavo na program MUP.

*Med štirimi izbranimi projekti razpisa »Modules for master degrees in art and science« DG Connect je eden tudi iz Slovenije. Evropska komisija bo podprla magistrski program na področju umetnosti in znanosti, ki ga je skupaj s partnerji zasnovala Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici.