Novice

Kmalu razpis za rezidenco EFFEA

Razpis je namenjen festivalom, ki bodo uveljavljajočim se umetnikom omogočili rezidenčno bivanje in mednarodno promocijo. EFA bo razpis objavila 15. januarja 2024, a že zdaj vabi k navezovanju stikov v EFFEA skupnosti.

Priložnosti · 12. decembra 2023

European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA je nastal na pobudo Evropskega združenja festivalov (European Festivals Association), ki se zavzema za podporo in opolnomočenje festivalov ter želi ustvariti platformo za uveljajoče se umetnike, da povečajo svojo mednarodno prisotnost.

Razpis za rezidenco EFFEA#3 bo objavljen med 15. januarjem in 19. marcem 2024.

Na razpis za rezidenčni program EFFEA se lahko prijavi konzorcij festivalov (vodilni in vsaj dva partnerja). Uveljavljajočim se umetnikom bodo z rezidenco omogočili, da raziskujejo svoje zamisli in ustvarjalne projekte, bodisi izvirna dela bodisi razvoj obstoječih, in jim zagotovili namenski čas na festivalu, prostor in opremo. Cilj razpisa je vzpostaviti trajne in pomembne povezave med umetniki, festivali in občinstvom. Festivali lahko prijavijo eno od dveh kategoriji rezidenc Discovery ali Springboard.

Rezidenca DiscoveryFestivali povabijo nadarjene umetnike na začetku kariere, ki želijo preboja v mednarodni prostor. Rezidenca vključuje:

 • usposabljanje/mentorstvo/koordiniranje z drugimi strokovnjaki (prek spleta ali v živo), podporo pri navezovanju stikov z lokalnimi skupnostmi,
 • predstavitev dela v nastajanju na vodilnem festivalu,
 • delavnico (spletno ali v živo), ki jo gosti vodilni festival, in na kateri se umetniki seznanijo z najmanj enim programerjem z vsakega partnerskega festivala,
 • seminarje EFFEA.
 • EFA bo za rezidenco Discovery dodelila približno 40 podpor v višini 8. 000 EUR.

Rezidenca Springboard: Festivali povabijo že uveljavljene umetnike na sredini kariere, ki želijo razvijati svojo kariero na mednarodni ravni. Rezidenca vključuje:

 • usposabljanje/mentorstvo/usmerjanje z drugimi strokovnjaki (prek spleta ali v živo), podporo pri navezovanju stikov z lokalnimi skupnostmi,
 • predstavitev svojih del na festivalih,
 • mojstrski tečaj (na spletu ali v živo) umetnikov na festivalih,
 • seminarje EFFEA.
 • EFA bo za rezidenco Springboard namenila dodelila 10 podpor v višini 15. 000 EUR.

Pozor: rezidenca EFFEA ni namenjena dodelitvi sredstev za gostovanje na festivalih (touring).

Pogoji za prijavo:

 1. Festivali so izvedli vsaj eno izdajo in so registrirani na portalu FestivalFinder.eu. Prijavite se tukaj.
 2. Festivali in umetniki imajo uradni naslov v eni od naslednjih upravičenih držav: države članice EU, države Ustvarjalne Evrope ter druge vključene države: Izrael, Palestina, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo. Opomba: Festivali iz Izraela, Palestine, Švice, Turčije in Združenega kraljestva se lahko prijavijo le kot partnerji in ne kot vodilni festivali. Do sodelovanja so upravičeni umetniki iz teh držav.
 3. Festivali in umetniki delujejo na enem od naslednjih umetniških področij: arhitektura, balet, sodobni ples, cirkus, digitalne umetnosti, film, folklora in ljudske umetnosti, kulturna dediščina, interdisciplinarne umetnosti, literatura, glasba, opera, ulična umetnost, gledališče, fotografija/video, kiparstvo, slikarstvo, oblikovanje/aplikativne umetnosti.

ČASOVNICA

Rok za prijavo: 19. marec 2024

Najava rezultatov prijaviteljem: april 2024

Javna najava rezultatov: junij 2024

Rezidence se lahko začnejo najhitreje 1. junija 2024 in končajo najkasneje 31. maja 2025.

NE SPREGLEJTE

Med odprtim razpisom bodo organizirana informativna srečanja, kjer se bo mogoče povezati s potencialnimi partnerji in umetniki ter poiskati ustrezne odgovore na vprašanja o razpisu. Predvideni datumi srečanj so: 9. 1. 2024 (prijava), 26. 1. 2024 (prijava), 9. 2. 2024 (prijava) in 1. 3. 2024 (prijava).

EFA svetuje, da že zdaj razmislite, katerega umetnika bi radi predstavili na festivalu, in katere partnerske festivale (vsaj dva) želite razviti projekt. S potencialnimi partnerji se lahko povežete prek skupnosti EFFEA na Facebooku in spletne strani FestivalFinder.eu. Za več informacij kontaktirate Donika Rudi Berishaj: donika@efa-aef.eu ali Luano Santos: luana@efa-aef.eu.